Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Zverejnené

Uzemný_plán_Obce_Bošáca_čistopis

1.12.2022

Verejná vyhláška o prerokovaní Návrhu Územného plánu obce Bošáca

10.11.2021