Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Bošáca.

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe