Obecné zastupiteľstvo

Zákon o obecnom zriadení 

Zbierka zákonov SR – 369-1990 Zb. znenie 01.11.2016

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca

18.02.2021

28.04.2021

23.06.2021

04.08.2021

27.10.2021

08.12.2021

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Martin Adámať

Povolanie: geodet, člen Komisie ochrany verejného záujmu, člen Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva; člen Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku

Mgr. Lucia Benková

Povolanie: asistent učiteľa, vychovávateľka ŠKD

PaedDr. Daniel Bradáč

Povolanie: stredoškolský pedagóg, zástupca riaditeľa; Zástupca starostu obce, predseda Komisie školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cest. ruchu, člen Komisie ochrany verejného záujmu

Ján Brezovák

Povolanie: stolár/ dôchodca; predseda Komisie ochrany verejného poriadku; člen Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Adela Bujnová

Povolanie: poštmajster; Predseda Komisie ochrany verejného záujmu; členka Komisie školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Pavol Mizerák

Povolanie: SZČO

Bc. Jozef Mihala

Povolanie: nákupca; predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku

Drahomír Záhora

Povolanie: strojník stavebných strojov, predák; člen Komisie ochrany verejného poriadku

Lýdia Zámečníková

Povolanie: vedúca pošty; predsedníčka Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva,lesného a vodného hospodárstva;členka Komisie školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 17. augusta 2021.