Obecné zastupiteľstvo

Zákon o obecnom zriadení 

Zbierka zákonov SR – 369-1990 Zb. znenie 01.11.2016

Plán zasadnutí Obecného zastupiteľstva Obce Bošáca

19.02.2020

22.04.2020

24.06.2020

29.07.2020

28.10.2020

09.12.2020

Poslanci obecného zastupiteľstva

Ing. Martin Adámať

Povolanie: geodet, člen Komisie ochrany verejného záujmu, člen Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva; člen Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku

Mgr. Lucia Benková

Povolanie: asistent učiteľa, vychovávateľka ŠKD

PaedDr. Daniel Bradáč

Povolanie: stredoškolský pedagóg, zástupca riaditeľa; Zástupca starostu obce, predseda Komisie školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cest. ruchu, člen Komisie ochrany verejného záujmu

Ján Brezovák

Povolanie: stolár/ dôchodca; predseda Komisie ochrany verejného poriadku; člen Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Adela Bujnová

Povolanie: poštmajster; Predseda Komisie ochrany verejného záujmu; členka Komisie školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Pavol Mizerák

Povolanie: SZČO

Bc. Jozef Mihala

Povolanie: nákupca; predseda Komisie finančnej, sociálnej a pre správu obecného majetku

Drahomír Záhora

Povolanie: strojník stavebných strojov, predák; člen Komisie ochrany verejného poriadku

Lýdia Zámečníková

Povolanie: vedúca pošty; predsedníčka Komisie výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva,lesného a vodného hospodárstva;členka Komisie školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 18. mája 2021.