Obecné zastupiteľstvo

Zákon o obecnom zriadení 

Zbierka zákonov SR – 369-1990 Zb. znenie 01.11.2016

Poslanci obecného zastupiteľstva:

Ing. Martin Adámať

Povolanie: geodet, Zástupca starostu obce

Tatiana Helíková

Povolanie: administratívna pracovníčka

PaedDr. Daniel Bradáč

Povolanie: stredoškolský pedagóg, zástupca riaditeľa

Ján Brezovák

Povolanie: stolár/ dôchodca

Adela Bujnová

Povolanie: vedúca pošty

Mgr. Martina Hulínková

Povolanie: administratívna pracovníčka

Ing. Ján Koreň

Povolanie: Prednosta Spoločného úradu samosprávy

Drahomír Záhora

Povolanie: strojník stavebných strojov, predák

Eva Macejková

Povolanie: poštová doručovateľka

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 20. januára 2023.