Preskočiť na obsah

Obecné zastupiteľstvo

Zákon o obecnom zriadení 

Zbierka zákonov SR – 369-1990 Zb. znenie 01.11.2016

Termíny zasadnutia OZ v r. 2024:

22.02.2024

25.04.2024

13.06.2024

01.08.2024

24.10.2024

12.12.2024

Poslanci obecného zastupiteľstva:

3

Ing. Martin Adámať

Povolanie: geodet

Zástupca starostu obce
Predseda: Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja
Člen: Komisie pre financie, rozpočet a dotácie

martin.adamat@gmail.com +421 949 110 984
5

PaedDr. Daniel Bradáč

Povolanie: stredoškolský pedagóg, zástupca riaditeľa

poverený funkciou sobášiaceho
Predseda: Komisie pre živ. prostredie a starostlivosť o verej. priestranstvá
Predseda: Komisie pre ochranu verejného záujmu
Člen: Komisie kultúry, športu a vzdelávania

dbradac@centrum.sk +421 904 543 705
6

Ján Brezovák

Povolanie: stolár/ dôchodca

Člen: Komisie pre živ. prostredie a starostlivosť o verej. priestranstvá
Člen: Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja
Člen: Komisie kultúry, športu a vzdelávania
Člen: Komisie pre ochranu verejného záujmu

brezovak.jan@gmail.com +421 903 435 651
Bujnová

Adela Bujnová

Povolanie: vedúca pošty

poverená funkciou sobášiaceho
Člen: Komisie kultúry, športu a vzdelávania
Člen: Komisie pre ochranu verejného záujmu

adelab1@zoznam.sk +421 903 207 578
Helíková

Tatiana Helíková

Povolanie: administratívna pracovníčka

Predseda: Komisie kultúry, športu a vzdelávania
Člen: Komisie pre živ. prostredie a starostlivosť o verej. priestranstvá

helikova.bosaca@gmail.com +421 903 607 340
Hulínková

Mgr. Martina Hulínková

Povolanie: administratívna pracovníčka

Predseda: Komisie pre financie, rozpočet a dotácie
Člen: Komisie sociálnej a zdravotnej starostlivosti

hulinkova.bosaca@gmail.com
Koreň foto pre OcÚ Bošáca

Ing. Ján Koreň

Povolanie: Prednosta Spoločného úradu samosprávy

Člen: Komisie výstavby, územného plánovania a rozvoja

koren.bosaca@gmail.com +421 903 203 143
Macejková

Eva Macejková

Povolanie: poštová doručovateľka

Člen: Komisie kultúry, športu a vzdelávania
Člen: Komisie pre živ. prostredie a starostlivosť o verej. priestranstvá

macejkova.bosaca@gmail.com +421 904 988 046
Zahora2

Drahomír Záhora

Povolanie: strojník stavebných strojov, predák

Člen: Komisie pre ochranu verejného poriadku

drahoszahora@gmail.com +421 910 346 916