Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o spolupráci 101/2022 – Citrón s.r.o.

ID: 101/2022 – Citrón s.r.o.

28.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 6.10.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Citrón s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lipského 8, 841 01 Bratislava

Dodávateľ - IČO 43882684

Prílohy

ZoD č. 100/2022 – EVAM plus s.r.o. – Novostavba hasičskej garáže II.

ID: 100/2022 – EVAM plus s.r.o.

25 997,06 €

25.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 25.11.2022

Suma s DPH 25 997,06 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ EVAM plus s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Lubina 174, 916 12 Lubina

Dodávateľ - IČO 50743621

Prílohy

KZ 99/2022 – Fekál

ID: 992022 – Beňo Daniel

600,00 €

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2022

Suma s DPH 600,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Beňo Daniel

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o grantovom ucte

ID: 98/2022 – Prima banka a. s.

24.11.2022

Začiatok účinnosti 25.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Prima banka a. s.

Dodávateľ - Sídlo Hodžova 11, 010 11 Žilina

Dodávateľ - IČO 31575951

Prílohy

Zmluva o združení fin.prostriedkov 82_2022 – Bezeková

ID: 822022 – Bezeková Marianna

5 000,00 €

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 23.11.2022

Suma s DPH 5 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Bezeková Marianna

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

KZ 97/2022 – Mitsubishi

ID: 972022 – Vido Jozef

300,00 €

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 24.11.2022

Suma s DPH 300,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Vido Jozef

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

KZ 96/2022 – Pohrebné vozidlo

ID: 962022 – Hargaš Jozef

100,00 €

24.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.1.2022

Suma s DPH 100,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Hargaš Jozef

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dohoda č. 952022 o zabezp.záujmového vzdel. CVČ – Mesto Bánovce n.B.

ID: 952022 – Mesto Bánovce nad Bebravou

18,00 €

21.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH 18,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Mesto Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - Sídlo Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 00310182

Prílohy

Zmluva o poskytnutí dotácie 93/2022 – Soc.podnik

ID: 932022 – Sociálny podnik Bošáca

26 000,00 €

21.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 18.11.2022

Suma s DPH 26 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Sociálny podnik Bošáca

Dodávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Dodávateľ - IČO 53114001

Prílohy

Dohoda č. 22/10/010/51 – UPSVaR – aktiv.činnosť na r. 2023 – 90/2022

ID: 90/2022 – Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

14.11.2022

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.12.2023

Dátum podpísania 14.11.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - Sídlo Hviezdoslavova 40, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 30794536

Prílohy

Zmluva o dielo 89/2022 – LA Energy s.r.o.

ID: 89/2022 – LA Energy s.r.o.

13 270,00 €

9.11.2022

Začiatok účinnosti 10.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 9.11.2022

Suma s DPH 13 270,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ LA Energy s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Bajzova 2417/13, 010 01 Zilina

Dodávateľ - IČO 54274966

Prílohy

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09

ID: 86/2022 – Slovenská agentúra životného prostredia

988 081,27 €

7.11.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.11.2022

Suma s DPH 988 081,27 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Slovenská agentúra životného prostredia

Dodávateľ - Sídlo Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica

Dodávateľ - IČO 00626031

Prílohy

Súvisiace dokumenty

Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09