Preskočiť na obsah

Profil verejného obstarávateľa

Pri zadávaní zákaziek postupuje obec Bošáca v zmysle jednotlivých ustanovení Zákona, ako aj v zmysle internej smernice o verejnom obstarávaní.

Verejným obstarávaním sú postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov. Zákon upravuje pravidlá postupu verejného obstarávania pri zadávaní nadlimitných a podlimitných zákaziek.

V zmysle ustanovení Zákona sú:

  1. zákazky nadlimitné,
  2. zákazky podlimitné,
  3. zákazky s predpokladanou hodnotou nižšou ako podlimitné zákazky,

pričom finančné limity sú definované v § 4 Zákona.

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľObec Bošáca
SídloBošáca 257, 913 07 Bošáca
IČO00311430
DIČ2021091358
Bankové spojenieVÚB
Číslo účtuSK20 0200 0000 0000 1952 5202
Štatutárny zástupcaBc. Jozef Mihala
Tel.číslo0903/248615, 032/7781129
e-mailstarosta@bosaca.sk