Preskočiť na obsah

Archív volieb

Voľby do Európskeho parlamentu

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

REFERENDUM

Rozhodnutie prezidentky SR:

Informácia pre voliča – referendum 2023:

Referendum – voľba poštou – žiadosť:

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2022

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby starostu obce Bošáca

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Bošáci

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK pre volebný obvod č. 4 Nové Mesto nad Váhom

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva TSK podľa volebných obvodov

Predseda_podpredseda_zapisovateľka_MVK_Bošáca

Zápis oprávnených voličov do špeciálnych zoznamov oprávnených voličov a súvisiace úlohy zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Vo volebnej miestnosti pozor na farebné odlíšenie volieb aj počty krúžkov:

Odpis zápisnice – voľby do orgánov samosprávy obce Bošáca

Odpis zápisnice – voľby do orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja

Voľby prezidenta 2019 – druhé kolo volieb

V sobotu dňa 30.marca sa uskutoční druhé kolo volieb prezidenta SR. Právo voliť majú občania Slovenskej republiky od veku 18 rokov. Volebnou miestnosťou je zasadacia miestnosť Obecného úradu v Bošáci. Začiatok hlasovania je o 7:00 hod. a koniec o 22:00 hod. Dovoľujeme si Vás upozorniť, že pri vstupe do volebnej miestnosti ste povinný predložiť občiansky preukaz. V prípade, že sa nepreukážete dokladom totožnosti, nebude Vám umožnené voliť. Zároveň občania, ktorí sa zo zdravotných dôvodov nemôžu osobne dostaviť do volebnej miestnosti, majú možnosť požiadať o voľbu prostredníctvom prenosnej volebnej schránky. Ak máte záujem využiť túto možnosť, nahláste sa prosím najneskôr v deň konania volieb do 15:00 hod. na tel. č. 0327781129.

Hlasovací preukaz – Voľby prezidenta SR 2019

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť volieb prezidenta v mieste trvalého bydliska, máte právo požiadať o obecný úrad o vydanie hlasovacieho preukazu. 

O hlasovací preukaz môžete požiadať:
1.osobne, najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr do 15. 3. 2019; pre druhé kolovolieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.
2. v listinnej forme tak,aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb,
3. elektronicky tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr  25. 2. 2019 pre prvé kolo volieb; 11. 3. 2019 pre druhé kolo volieb. Elektronická adresa pre doručenia žiadosti je bosaca@bosaca.sk.

Žiadosť musí obsahovať:
– meno a priezvisko, 
– rodné číslo, 
– štátnu príslušnosť, 
– adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
– korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu)
– informáciu´, či žiada o vystavenie preukazu na obe kolá volieb
V prípade, že poveríte inú osobu na prevzatie hlasovacieho preukazu, tak treba do žiadosti uviesť, meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu splnomocnenej osoby. Podpis nemusí byť overený.

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

adresa_dorucovanie

Utvorenie volebného okrsku

rozhodnutie_starostu_okrsok

Informácia pre voliča

Informacia_pre_volica

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 2018

Obec Bošáca v zmysle § 173 a § 178 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov uverejňuje zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do orgánov samosprávy obce.

zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_na_starostu_obce

zoznam_zaregistrovaných_kandidátov_na_poslancov_OZ

Voľby do orgánov samosprávy obce

Elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena miestnej komisie

adresa_dorucovanie_delegatov

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

vymenovanie_zapisovatela

Určenie volebného obvodu

urcenie_volebneho_obvodu

Zverejnenie počtu obyvateľov

pocet_obyvatelov

Informácia pre voliča

informácia_pre_voliča

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do samosprávnych krajov

Obec Bošáca v zmysle §141 ods.3 a §146 ods. 3 zákonač. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňuje  Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva a Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu samosprávneho kraja. Vo volebnom obvode č.4 sa volia 5 poslanci do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja.


Zoznam kandidátov na voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017

1. Jaroslav Baška, Ing., 42 r., predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja, Dohňany, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
2. Petra Hajšelová, Mgr., 34 r., právnička, Prievidza, Sme rodina – Boris Kollár
3. Renáta Kaščáková, Mgr., 52 r., poslankyňa NRSR, Trenčín, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
4. Nora Pániková, 43 r., ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana zelených Slovenska
5. Štefan Škultéty, PhDr., 42 r., primátor mesta, Trenčianske Teplice, nezávislý kandidát
6. Igor Valko, 46 r., podnikateľ, Prievidza, Nový parlament
7. Ferdinand VavríkIng., 26 r., doktorand, Beluša, nezávislý kandidát

Zoznam kandidátov na voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja 2017
Volebný obvod č. 4 (Nové Mesto nad Váhom)
1.Peter BačaMgr., 48 r., konzultant, Nové Mesto nad Váhom, Sdkú – ds – slovenská demokratická a kresťanská únia – demokratická strana
2.Ján Bielikdoc. MUDr., CSc., 62 r., lekár, Nové Mesto nad Váhom, nezávislý kandidát
3.Ján Blaško, 42 r., skladník, Stará Turá, Komunistická strana Slovenska
4.Rastislav BobockýMgr., 29 r., učiteľ, Podolie, nezávislý kandidát
5.Dušan Bublavý, Mgr., 53 r., starosta obce, Častkovce, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
6.Vladimír Fraňo, JUDr., LL.M., 40 r., advokát, Nové Mesto nad Váhom, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
7.Peter Gablech, 55 r., podnikateľ, Hrachovište, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
8.Anna Halinárová, Ing., 60 r., primátorka mesta, Stará Turá, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
9.Kvetoslava Hejbalová, PhDr., 62 r., viceprimátorka mesta, Nové Mesto nad Váhom, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
10.Radovan Horváth, Mgr., 44 r., administratívny pracovník, Nové Mesto nad Váhom, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
11.Igor Ivana, 31 r., manažér nákupu, Stará Turá, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
12.Ján Janáč, 59 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, Nový parlament
13.Alexander Koreň, PhDr., 62 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, Národná koalícia
14.Boris Krajčí, Mgr., 47 r., zdravotník, Nové Mesto nad Váhom, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
15.Milan Kravárik, 50 r., konateľ spoločnosti, Kočovce, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
16.Ján Kubica, Mgr., 30 r., knihovník, Moravské Lieskové, Práca slovenského národa
17.Lukáš Kucharovic, 29 r., robotník, Dolné Srnie, Komunistická strana Slovenska
18.Ľuboš Masár, Mgr., 36 r., podnikateľ, Nové Mesto nad Váhom, Práca slovenského národa
19.Nora Pániková, 43 r., ochranárka, živnostníčka, Stará Turá, Strana zelených Slovenska
20.Alena Šoltýsová, Ing., 50 r., starostka, Bzince pod Javorinou, Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (oľano), Kresťanskodemokratické hnutie, Občianska konzervatívna strana, Nova, Zmena zdola, demokratická únia Slovenska
21.Milan Špánik, Ing., 46 r., konateľ spoločnosti, Nové Mesto nad Váhom, nezávislý kandidát
22.Jozef Trstenský, Ing., 57 r., primátor mesta, Nové Mesto nad Váhom, Smer – sociálna demokracia, Slovenská národná strana, Most – Híd, Strana zelených
23.Marcel Urban, 35 r., koordinátor, Lúka, Kotleba – ľudová strana naše Slovensko
24.Jana Žáková, 48 r., ošetrovateľka, Bzince pod Javorinou, Sme rodina – Boris Kollár

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 166/2017 Z. z vyhlásil voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 4. novembra 2017 (od 07:00 – 22:00 hod).

informacia_pre_volica

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby

Obec Bošáca v súlade s § 49 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje elektronickú adresu na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie pre voľby  do orgánov samosprávnych krajov v roku 2017:

bosaca@bosaca.sk (najneskôr do 05.10.2017; na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.)

Elektronickou formou sa rozumie sken oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Bližšie informácie o delegovaní a tlačivo „Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie“ nájdete na stránke:

http://www.minv.sk/?vuc17-delegovanie

Výsledky komunálnych volieb v obci Bošáca 2018

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 788
Počet voličov, ktorí odovzdali obálku: 788
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva: 771
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce: 770

Za starostu obce Bošáca bol zvolený Mgr. Daniel Juráček s počtom hlasov 588.
Neúspešná kandidátka na starostu obce Mgr. Daniela Záhorová získala 182 hlasov.

Za poslancov do obecného zastupiteľstva obce Bošáca boli zvolení:
Bc. Jozef Mihala, 506 hlasov
PaedDr. Daniel Bradáč, 495 hlasov
Lýdia Zámečníková, 485 hlasov
Bc. Martin Adámať, 378 hlasov
Adela Bujnová, 367 hlasov
Ján Brezovák, 350 hlasov
Róbert Kusenda,314 hlasov
Mgr. Jana Pöštenyiová, 308 hlasov
Ján Kaššovic, 295 hlasov

Neúspešní kandidáti na poslancov:
Marián Kopunec,271 hlasov
Drahomír Záhora,257 hlasov
Mgr. Lucia Benková,226 hlasov
Bc. Katarína Imrichová,213 hlasov
Pavol Mizerák,190 hlasov
Pavol Sartoris,170 hlasov
Pavol Martiška,150 hlasov