Život v obci

Časopis Prameň

Dianie v obci

Divadelný súbor Rozmarín

Dobrovoľný hasičský zbor

Farský úrad

Jednota dôchodcov

Obecný športový klub Bošáca

SČK Bošáca

Sociálny podnik Bošáca

Spoločenské podujatia

SZCH Holubov

Tvorivé dielne pre deti

Urbárska obec Bošáca

Zdravotné stredisko

ZO SZCH BOŠÁCA

ZŠ a MŠ

Zverejnené 14. apríla 2021.
Bez úpravy .