Preskočiť na obsah

Život v obci

Časopis Prameň

Dianie v obci

Divadelný súbor Rozmarín

Dobrovoľný hasičský zbor

Farský úrad

Folklórna spevácka skupina BOSÁK z Bošáce

Jednota dôchodcov

Obecný športový klub Bošáca

SČK Bošáca

Sociálny podnik Bošáca

Spoločenské podujatia

SZCH Holubov

Tvorivé dielne pre deti

Urbárska obec Bošáca

Zdravotné stredisko

ZO SZCH BOŠÁCA

ZŠ a MŠ