Preskočiť na obsah

Obecná knižnica

Knižnica

Ing. Ľudmila Radošová

Tel: 032 / 7781176

e-mail: kniznica@bosaca.sk, bosaca@bosaca.sk

Úradné hodiny – streda a piatok od 13:00 do 18:00 hod.

 Štatút_obecnej_knižnice.pdf 139.18 Kb

 Knižničný_a_výpožičný_poriadok_obecnej_knižnice_Bošáca.pdf 177.33 Kb

Miestna ľudová knižnica Bošáca funguje od roku 1966. V knižničnom fonde je evidovaných viac ako 8900 kníh,  široký výber  odborných náučných kníh, beletrie, románov, rozprávok, encyklopédií.  

V priestoroch knižnice sa organizujú rôzne schôdze, besedy, prednášky z oblasti kultúry, vzdelania, techniky,  zdravia a výstavy. Knižnica mala k 31.12.2012 – 144 registrovaných čitateľov  (z toho 49 čitateľov do 15 rokov).

Knižničný fond sa každoročne obnovuje, v roku 2011 do knižnice pribudlo 345 kníh, z toho 253 kníh sme dostali darom. Knihy boli zakúpené aj za pomoci Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.

Dospelí najčastejšie čítajú ľúbostné a historické  romány, mládež rozprávky  a encyklopédie o zvieratách.