Preskočiť na obsah

Obecný športový klub Bošáca

Adresa:

Obecný športový klub Bošáca
359
91307 Bošáca

Kontakt:

Bc. Jozef Mihala
0907709231
jofenson@azet.sk

WEB: www.oskbosaca.banda.cz

Obecný športový klub Bošáca:

Výkonný výbor:
Vladimír Kopunec – predseda
Bc. Jozef Mihala – tajomník
Rastislav Adamať – účtovník združenia
Martin Kochan – hospodár
Bc. Daniel Juráček – zástupca obce

Členovia:
Martin Adámať
Dušan Kochan
Marián Kopunec
Peter Ochodnický

Vylosovanie jeseň 2021

Halový futbalový turnaj dorastencov 2017

V sobotu 11. februára 2017 si dorastenci z Bošáce, Drietomy, Dolnej Súče a Trenčianskej Turnej zmerali sily na 9. ročníku halového turnaja dorastencov vo futbale o Pohár starostu Obce Bošáca. Turnaj mal vysokú kvalitu. Víťazom turnaja sa stala Trenčianska Turná. Ďakujeme hráčom, rozhodcovi Michalovi Ševčíkovi, trénerom, organizátorom turnaja OŠK Bošáca, starostovi a tešíme sa o rok. Viac fotografií z turnaja nájdete tu.

História

Začiatkom tridsiatych rokov si futbal získava priaznivcov aj v Bošáci. Začali sa mu venovať niekoľkí chlapci, väčšinou študenti. Uskutočnili i niekoľko priateľských zápasov so susednými obcami, kde už tento druh športu mal domovské právo a kde mali i futbalové ihrisko.

Snaha založiť vlastný stabilný oddiel sa uskutočniť nemohla, lebo nebolo ihriska. A tak sa futbal hral len vtedy, keď sa niekoľkým nadšencom podarilo dať dohromady mužstvo a zahrať si priateľský zápas. Takáto živelná činnosť pokračovala až do roku 1939 – 1940. Viacročná požiadavka mládeže bola splnená, keď si mohla vybudovať prvé futbalové ihrisko v obci – v hornej časti – na Močároch. Tu začína prvá organizačná činnosť tohto športu. Bola založený futbalový klub ŠK Bošáca. Prvým predsedom bol Žákovic Ján, tajomník Kubica Alexander, pokladník Janega Ján.Mužstvo je prihlásené do súťaže, v ktorej obstálo celkove dobre. No v tejto sľubnej činnosti pokračovali len niekoľko rokov. Vyvrcholenie II. Svetovej vojny postihlo aj futbalistov z Bošáce. Takmer všetci narukovali, a tým futbalový klub zaniká. Miesto, kde bolo prvé futbalové ihrisko zaberajú občania na výstavbu rodinných domov.

Treba spomenúť tých, ktorí tvorili počiatky bošáckeho futbalu. Boli to Bránsky Ľudovít, Bránsky Rudolf, Socha Pavel, Socha Jozef, Socha Adam, Kubo Ján, Dolník Ján, Moravčík Viktor, Kaššovic Pavel, Kusenda Pavel, Ištvánčin Štefan, Sapák Ján, Zámečník Ľudovít, Kubica Alexander, Kutiš Ján, Vojtek Ján, Berka Václav, Juriš a ďalší. Posily z okolia: Psotný Michal, Psotný Ján, Kadlečík Pavel a ďalší.

Oživenie nastáva po II. Svetovej vojne a tvorí sa ďalšia etapa. Buduje sa nové futbalové ihrisko, a to už v strede obce – za budovou Obecného úradu. Obnovuje sa futbalový klub, prihlasuje sa do súťaže. Veľkú pomoc poskytujú bývalí hráči  najmä: Socha Pavel, Socha Adam, Moravčík Viktor, Moravčík K. a ďalší. Klubovňa je u Moravčíka.

Počiatočný elán je veľký. V súťaži sa pokračuje niekoľko rokov, i keď náročnosť tejto súťaže, pre veľkú vzdialenosť súperov, robí v tom čase dosť veľké ťažkosti. V rokoch 1950 – 1952 sa hrá IV. Trieda považská.

V týchto rokoch hrali a reprezentovali nás hráči: Socha Adam, Kucharovic Jozef, Kačic Jozef, Kačic Ján, Bunda Róbert, Socha Ľudovít, Dobiš Štefan, Kozáček Jozef, Lobík Samuel, Gavalec Milan, Mičkovic Pavol, Ižof Zoltán, Burian Anton, Janega Pavol, Hurtoň Pavol, Hurtoň Milan, Marták Rudolf, Čičmanský Vladimír, Vojtek Ján, Kochan Pavol, Ištvánčin Ján.

V neskorších rokoch hrali: Bunda Daniel, Jurech Miroslav, Tomek Ľudovít, Unčík Vladimír, Herák Pavol, Janeček Vladimír, Janeček Jozef, Janeček Ján, Kollár Jozef, Bušniak Eduard, Mitana Ján, Kolínek, Martinus Štefan, Petruš Pavol, Petruš Ján, Kaššovic Rudolf, Kozic Emil, Jurika Ján, Bušo Vladimír, Kaššovic Pavol, Hromada Jozef, Václav Ján, Helík Vladimír, Gerža Milan.

V tejto súťaži sa hrá niekoľko rokov, potom pre jej náročnosť ako aj pre ďalšie ťažkosti, ktoré sa začínajú prejavovať, prestane sa v súťaži hrať.

Obnovenie hrania futbalu a prihlásenie sa do okresnej súťaže (vtedy bol okres Nové Mesto nad Váhom) prijali viacerí futbalisti s veľkými nádejami. No napriek veľkej snahe funkcionárov okresnú súťaž Bošáčania viackrát prerušujú, a to z dôvodov organizačných i finančných. Najväčší problém robí ihrisko. Je malé a v jarných mesiacoch býva zatopená vodou. Na jar sa na ňom vôbec nedá hrať, preto nastáva niekoľkoročná stagnácia.

V rokoch 1962 – 1963 sa pristupuje k rozšíreniu ihriska ako aj k jeho odvodneniu. Na príprave tejto akcie máju zásluhu najmä vtedajší členovia výboru TJ: Lobík Štefan, predseda, Adamovic Milan, hospodár, Štrba Pavol, tajomník a funkcionár MNV Profjeta Ján. Bola to náročná akcia pretože všetky práce spojené s ňou sa robili brigádnicky. Najväčší podiel na týchto prácach majú: Mičkovic Pavol, Mičkovic Stanislav, Mitánek Ján, Bogár Alojz, Štrba Pavol, Adamovic Milan, Lobík Štefan, Mitana  Cyril, Petruš Ján, Juráček Pavol, Dzurák Pavol a učitelia ZDŠ Bošáca: Hatala Miroslav a Trúsik Ján, ktorí so školskou mládežou prispeli tiež k rozšíreniu a zdokonaleniu ihriska.

Po rozšírení a odvodnení ihriska pristúpilo sa o obnoveniu činnosti futbalového oddielu. Vytvára sa výbor futbalového oddielu pri TJ Bošáca, ktorý otvára ďalšiu etapu: prihlasuje sa do súťaže okresu Trenčín. Začína sa v IV. Triede, v ktorej naši futbalisti hrajú niekoľko rokov. Postupne sa však prepracúvajú do III. a do II.  Triedy – okresnej ligy.

V roku 1968 nás reprezentovali hráči: Mitánek Ján, Adamať Slavomír, Zamec Ivan, Socha Peter, Kusenda Daniel, Hulínek Ján, Kochan Vladimír, Kišš Ján, Kaššovic Pavol, Janega Peter, Štefko Ján, Turánek Jaroslav, Ochodnícky Ján, Profjeta Miroslav, Kochan Ľuboš, Machala Ivan, Janega Dušan, Marták Miroslav, Bero Jozef, Goždiel Ján, Socha Jozef, Šenkárčin Stanislav, Ondrášek František.

V roku 1972 – 73 znovu vyhráva v svojej skupine III. Triedy družstvo mužov a postupuje do II. Triedy. Hrá v nej potom viac rokov. Naši hráči v týchto rokoch: Adamať Ján, Machala Drahoš, Socha Peter, Václav Miroslav, Kaššovic Pavol, Adamovic Miloš, Janega Peter, Ondrášek Ľubomír, Kochan Vladimír, Janega Rudolf, Kozáček Vladimír, Chlapík Dušan, Ondrejička Dušan, Figura Stanislav, Macháč Ján, Masár Ján, Helík Ján, Konečný Miroslav, Hulínek Emil, Nepovím Rudolf, Kusenda Pavol, Michala Ján, Adamovic Vladimír, Dubnička Pavol.

Trénerom mužstva v týchto rokoch bol Ing. Miklovič Ján.

V súťaži nám hrá aj dorast, ktorý si vedie veľmi dobre. V roku 1974 – 75 svoju skupinu vyhráva a postupuje do krajskej súťaže – I. trieda – sever. Vedúci mužstva dorastu v týchto rokoch boli: Mitana Cyril, Bogár Alojz, Helík Ľubomír.

Za Družstvo dorastu hrali hráči, ktorí vybojovali aj postup do krajskej súťaže: Jánoška Pavol, Zámečník Vladimír, Janega Marián, Janega Pavol, Kochan Dušan, Katrinec Slavo, Kišš Slavomír, Peráček Ľubomír, Mitana Ľuboš, Tinka Pavol, Tinka Peter, Helík Peter, ďalej hrávali: Helík Pavel, Janeček Daniel, Janega Igor, Staňák Jaroslav, Fraňo Milan, Struhár Anton, Kochan Miloš, Figura Vladimír, Kačic Stanislav, Janega Ľuboš, Vavro Ľubomír, Helík Peter, Hodulík Miloš, Hodál P.

Po niekoľkých uspešných rokoch, čo sme hrali v krajskej súťaži, hoci bolo mužstvo dorastencov doplňované mladšími hráčmi, títo už nestačia na krajskú súťaž a v roku 1980 ju opúšťajú a vracajú sa do okresnej súťaže.

V rokoch 1979 – 1980 nás reprezentovali hráči: Janega Marián, Staňák Jaroslav, Kochan Dušan, Helík Ján, Janega Pavol, Janega Igor, Hodál Peter, Kochan Miloš, Dubnička Pavol, Helík Peter, Tinka Vojtech, Kišš Ladislav, Janega Peter, Struhár Anton, Janeček Daniel, Helík Pavol, Janega Ľuboš, Krivý Anton, Adamovic Vladimír, Helík Peter, Tinka Pavol.

Trénermi družstiev sú Kozáček Vladimír, Helík Ján.

Zloženie futbalového výboru pri TJ Bošáca v roku 1980 je:

Kozáček Vladimír – predseda

Kochan Dušan       – tajomník

Kochan Vladimír   – vedúci družstva dospelých

Dugát Dezider     – vedúci žiakov

Helík Ľubomír      – vedúci dorastu

Helík Ján             – člen výboru

Popovič Jozef      – člen výboru – zdravotník.

Prehľad o vedení futbalového oddielu od roku 1948

Po roku 1948 – po zjednotení telovýchovy a športu – bol i futbal včlenený do TJ Bošáca. Vytvoril sa futbalový oddiel, ktorý pracoval v rámci TJ. V prvých rokoch hralo iba družstvo mužov, po čase sa vytvorili ďalšie družstvá: dorast a žiaci. V prvých rokoch mal futbalový oddiel spoločné vedenie s výborom TJ. Jeden člen bol poverený vedením futbalového oddielu a ďalší člen sa staral o športovú výstroj.

Vedúci futbalového oddielu v rokoch 1948 – 63

Kačic Ján, Kubín Pavol, Martinus Štefan, Hromada Jozef, Vojtek Jozef, Kaššovic Pavol, Štrba Pavol, Dugát Dezider.

Po roku 1962 sa vytvoril výbor futbalového oddielu s väčším zložením.

Predsedovia futbalového oddielu od roku 1963

Štrba Pavol, Petruš Ján, Mičkovic Pavol, Šiveň Štefan, Kozáček Vladimír, Helík Ján.

Bol tu aj celý rad ďalších členov a priaznivcov, ktorí vykonávali v oddiely rôzne práce a funkcie.

ROK 1981 – 1991

V tomto období je futbalový oddiel najväčším oddielom v našej TJ, a to čo do počtu i do činnosti. Do okresných súťaží máme zapojené 3 mužstvá: mužstvo mužov, dorastu a žiakov. Nakoľko je dostatok záujemcov o futbal a mužstvá sa vhodne dopĺňajú mladšími hráčmi je futbal v Bošáci na dobrej úrovni. Veľkú zásluhu na tom majú funkcionári a tréneri, ktorí sa starajú hlavne o našu mládež. Spomenieme aspoň niektoré mená: Dugát Dezider, Juráček Jozef, Kravárik Aolojz, Helík Ľubomír, Kozáček Vladimír, Krajčovic Stanislav.

Mužstvo dospelých hrá celé toto obdobie majstrovstvo okresu – trénuje Helík Ján. Dokázal vytvoriť i so slabších hráčov dobrú partiu, ktorá je tak potrebná pred dedinský futbal. Do roku 1982 bol vedúcim mužstva Kochan Vladimír a po ňom až do roku 1991 Mitánek Ján.

Mužstvo sa okrem zápasov, ktorých je v rámci futbalového oddielu okolo 60 za rok, zúčastňujú na rôznych turnajoch v blízkom i širšom okolí.

Takže športová činnosť je v tomto období veľmi bohatá.

Nezostáva sa ani v brigádnickej činnosti. Dobudovávajú sa kabíny, osvetlenie a robia sa úpravy na ihrisku a jeho okolí. Treba spomenúť mená: Kochan V., Kozáček V., Mitánek J., Helík J., ktorí mali hlavný podiel na dobudovaní kabín na ihrisku. Veľkú pomoc nám poskytlo PD Bošáca a MNV Bošáca, či už finančnú alebo materiálnu.

ROK 1991 – 2000

V roku 1991 nastáva určitý útlm, mužstvo dospelých vypadá zo súťaže MO, v ktorej hralo od roku 1973. Pri mužstve končí tréner Helík Ján a vedúci mužstva Mitánek Ján. V roku 1991 – 1992 trénuje mužstvo Kačic S. Vedúcim mužstva sa stáva Kopunec M., ktorý pri mužstve pracuje až do roku 1998. V rokoch 1993 – 1994 pomáha Hodál J. a ďalší. Mužstvo sa omladilo a skonsolidovalo. V roku 1994 – 1995 vyhráva svoju skupinu a postupuje do MO, hrá tam iba jeden rok a súťaž opúšťa. I keď sa do mužstva zabudovali mladí hráči, mužstvo na súťaž nestačí- absentuje tréner a tým i kvalitný tréning.

V roku 1993 sa vybudovalo na ihrisku tak potrebné sociálne zariadenie,  ktoré pri väčších akciách (hody, turnaje a pod.) absentovalo. Opäť veľkú pomoc poskytli OÚ a PD Bošáca. Prácu zväčša vykonali: Tinka P., Ochodnický  P., Adamať R., Sloboda S., Dujnič S., Kochan Š a ďalší.

V roku 1995 – 1999 nastáva zlepšenie príchodom Ševčíka P. – hráča i trénera v jednej osobe. Stabilizoval mužstvo, doplnil mladšími hráčmi a tak vybudoval perspektívny káder pre ďalšie roky.

V roku 1999 bol trénerom Špánik I. a vedúci mužstva je od roku 1998 Kaššovic P.

V roku 1998 sa vďaka nášmu bývalému hráčovi Kukučovi J. a firme NRC- Prohydro podarilo zakúpiť kosačku a tak prestal FO byť závislý na PD čo sa týkalo kosenia ihriska. Poďakovť treba Sochovi P., Sochovi J. a Turánkovi D. za údržbu kosačky.

V roku 1999 sa previedlo nové oplotenie celého futbalového areálu, za výdatnej pomoci OÚ a jeho starostu Kochana D.

Bývali hráči sa vždy stretávajú na hody a zohrávajú priateľské zápasy, hlavne s mužstvom Limbachu, s ktorými sa udržuje družba už dlhé roky.

Od roku 1994 sa pravidelne poriada turnaj „O pohár starostov bošáckej doliny“.

Súčasnosť:

Rok 2007 bol pre náš futbal v Bošáci prelomový. Dňa 10. 3.2007 sa konala Ustanovujúca konferencia Obecného športového klubu Bošáca, na ktorej boli schválené nové stanovy OŠK a zmena názvu klubu z TJ Družstevník Bošáca na Obecný športový klub Bošáca. Z toho vyplynulo, že od 1. 7.2007 vznikol Obecný športový klub Bošáca. Zároveň bol zvolený a schválený nový Výkonný výbor OŠK v zložení:

Predseda:        Kostelan Pavel

Podpredseda:   Ochodnický Peter

Tajomník:         Ing. Helík Peter

Účtovník:         Adamať Rastislav

Zástupca obce: Kochan Dušan

Hospodár:        Macko Vladimír, Kochan Martin

Členovia:          Kopunec Marián

Ing. Snoha Jozef

Bero Jozef st.

Bc. Mihala Jozef

Dňa 16. 6.2007 sa pán Ing. Helík Peter,  z dôvodu svojej plánovanej dlhodobej neprítomnosti, vzdal funkcie tajomníka. Výkonný výbor vzal túto skutočnosť na vedomie a za nového tajomníka zvolil Bc. Jozefa Mihalu.

Výkonný výbor v tomto zložení pracovoval v zmysle Stanov OŠK pracoval 4 roky. Od roku 2011 je zvolený nový výkonný výbor v zložení:

Predseda:        Kochan Dušan

Tajomník:         Bc. Mihala Jozef

Účtovník:         Adamať Rastislav

Zástupca obce: Bc. Juráček Daniel

Hospodár:         Kochan Martin

Členovia:          Kopunec Marián

Kostelan Pavel

Macko Vladimír

Ochodnický Peter

Počas svojej činnosti Výkonný výbor stihol zabezpečiť napr. vybudovanie závlahy ihriska, oprava lapača, vybudovanie nového lapača za dolnou bránou, položenie nového trávnika v 16-tkach, natieranie zábradlia, striedačiek, brán + dvíhanie brán, nové tréningové ihrisko, opravy lavičiek, atď.. Taktiež svoju pozornosť venuje organizovaniu rôznych spoločensko – kultúrnych podujatí, ako sú turnaje, tanečné zábavy, atď. a v neposlednom rade, tak ako si to vyžaduje dnešná doba, najdôležitejšou činnosťou je zháňanie peňazí na chod klubu. Zároveň venuje veľkú pozornosť mládeži a snaží sa im vytvárať čo najlepšie podmienky na ich futbalový rast.Najväčším úspechom našich futbalistov za toto novodobé obdobie bol postup družstva mužov po dlhých 14 rokoch do Majstrovstiev oblasti Trenčín v sezóne 2007/2008, postup dorastencov do Majstrovstiev oblasti v sezńe 2008/2009 a následne v sezóne 2009/2010 aj do V. ligy a taktiež postup družstva žiakov do Majstrovstiev oblasti v sezńe 2010/2011.