Preskočiť na obsah

Cintorín

Kontakty potrebné pri vybavovaní pohrebu v obci Bošáca

Janka Hodálová

Obsluha Domu smútku Bošáca

0902 541 796

Firma Dália, Beckov, p. Buček

Vodič pohrebného vozidla

0904 230 875

Firma Dália, Beckov p. Buček

Hĺbenie jamy

0904 230 875

Matrika(vybavenie úmrtného listu):
K vybaveniu úmrtného listu je potrebné predložiť:
list o prehliadke mŕtveho, občiansky preukaz, preukaz poistenca

Obec Bošáca

Mgr. Zuzana Poláková

032/7781129

mimo úradných hodín: 0903 248 615

Cenník služieb

1. Prenájom hrobového miesta na 10 rokov:

jednohrob25,00 €
dvojhrob a viachrob       50,00 €
detský hrob15,00 €
hrobka150,00 €


2.
 Výkop hrobu:
realizuje firma Dália, Beckov
p. Buček
kontakt: 0904 230 875

3. Dom smútku:

prenájom domu smútku8,00 €
obsluha domu smútku36,00 €
mraziace zariadeniePodľa platného cenníka ZSE
  

 
Prenájom domu smútku zahŕňa zapožičanie siene na jeden deň, reprodukciu hudby počas obradu, pohrebný vozík, smútočný štít.

Cintorín Bošáca

Správca cintorína:
Obec Bošáca
Bošáca 257
913 07 Bošáca

kontakt: 
tel.č.: 032/7781130, 
mail:matrika@bosaca.sk

Po kliknuti na tento odkaz: www.cintorin.sk budete presmerovaný na virtuálny cintorín obce Bošáca

Virtuálny cintorín Obce Bošáca

Často si pri návšteve cintorína vybavíme vpamäti príbuzného alebo známeho, ktorý už dávno nie je medzi nami. Radi by sme si uctili jeho pamiatku, ale nájsť jeho hrob najmä na väčšom cintoríne je bez pomoci a rady iných niekedy skoro nemožné. Hlavne pre príležitostných návštevníkov v období sviatkov.

Takáto informácia sa dá však pohodlne a rýchlo nájsť aj z domu cez internet návštevou virtuálneho cintorína.  Naša obec má od  roku 2012 zverejnené cintoríny na internete v rámci rozšírenia cintorínskych služieb pre občanov. Zdrojom podkladov pre virtuálne cintoríny je evidencia hrobových miest mesta, obce. Projekt bol realizovaný spoločnosťou Ing. Ján Vlček TOPSET.

Virtuálne cintoríny sú umiestnené na portáli www.cintoriny.sk spoločnosti TOPSET na adrese www.bosaca.cintoriny.sk (cintorín funguje v prehliadačoch Mozilla Firefox a Internet Explorer).

Portál slúži nielen občanom  obce,  ale aj  širšej verejnosti ako komunikačné rozhranie pre používateľov internetu z celého sveta. Na portáli môžu záujemcovia nájsť zomrelých podľa mena a priezviska, príp. čísla hrobu, pozrieť si polohu hrobov na digitálnej mape cintorína, prezrieť si fotografie náhrobkov. K dispozícii sú údaje o dátumoch narodení, úmrtí a pochovaní  zomrelých, údaje o ich menách a priezviskách, prípadne o platbách a uzavretých zmluvách.  Portál je okrem slovenčiny  plnohodnotne  lokalizovaný  aj do češtiny, angličtiny, nemčiny a maďarčiny.

Návštevníci portálu majú možnosť využiť aj ďalšiu originálnu službu. Na virtuálnom cintoríne môžu položiť na 24 hodín veniec, kyticu a zapáliť sviečku alebo kahan s možnosťou zanechať pri každom hrobe krátky odkaz s menom, textom a dátumom návštevy.  Aspoň takouto sprostredkovanou formou si môžu návštevníci na diaľku uctiť svojich blízkych. Že  takáto forma spomienky má svoje opodstatnenie a nie je samoúčelná dokazujú  desaťtisíce položených kytíc a zapálených sviečok. Portál poskytuje aj ďalšie zaujímavosti, ako je napr. príspevok k histórii a tradíciám pochovávania na Slovensku a v Európe, trendy v úpravách hrobov, fotogaléria, citáty, atď z pera uznávanej odborníčky na parkové úpravy cintorínov.

Odkaz  na sprístupnenie virtuálneho cintorína obce Bošáca nájdete  vo forme linku v tomto príspevku. Prípadne po vstupe na web stránku  obce Bošáca  kliknite na  príslušný link, alebo baner. Alebo jednoducho napíšte do vášho prehliadača adresu www.bosaca.cintoriny.sk .

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte Obecný úrad na tel.č.: 032/7781130 alebo na email: matrika@bosaca.sk