Dokumenty

Územno plánovacia dokumentácia141.86 KB

ÚPN Technické vybavenie477.51 KB

Štatút obce Bošáca892.59 KB

Program rozvoja obce Bošáca 2015 – 2020 2.68 MB

Program rozvoja obce Bošáca 2021-2026

Program odpadového hospodárstva Obce Bošáca 2016_2020.pdf498.65 KB

Komunitný plán sociálnych služieb obce Bošáca553.24 KB

Biblia obce – plne znenie zákona o obecnom zriadení181.6 KB

Ostatné dokumenty

Zásady odmeňovania poslancov115.04 KB

Zásady odmeňovania poslancov OZ 2018

Zásady hospodárenia s majetkom obce 2012.pdf4.75 MB

Výročná správa Obec Bošáca 2018.pdf5.49 MB

Výročná správa Obec Bošáca 2017.pdf813.21 KB

Výročná správa Obec Bošáca 2016.pdf831.83 KB

Výročná správa Obec Bošáca 2015.pdf1.10 MB

Výročná správa Obec Bošáca 2014.pdf449.90 KB

Výročná správa Obec Bošáca 2013.pdf459.84 KB

Výročná správa Obec Bošáca 2012.pdf575.01 KB

Výročná správa Obec Bošáca 2011.pdf498.88 KB

Výročná sprava 20104.29 MB

Rokovací poriadok OZ OBCE BOŠÁCA.pdf451.84 KB

Poriadok odmeňovania64.11 KB

Dodatok č.1-2011 a č.1-2013 k Zásadám odmeňovania poslancov24.3 KB

Zverejnené 10. decembra 2020.
Upravené 17. marca 2021.