Komisie obecného zastupiteľstva

1. Finančná, sociálna a pre správu obecného majetku


Predseda komisie: Bc. Jozef Mihala

Členovia komisie:

Ing. Martin Adámať
Ing. Gabriela Trchalová
Ing. Ján Václavík
Tomáš Janega  

2. Výstavby, územného plánovania, poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva

Predseda komisie:  Lýdia Zámečníková

Členovia komisie:

Ing. Martin Adámať
Ing. Dušan Helík
Ing. Ján Koreň
Marián Kopunec
Ján Brezovák     

3. Školstva, kultúry, športu, obchodu, služieb a cestovného ruchu

Predseda komisie: PaedDr.  Daniel Bradáč

Členovia komisie:

Adela Bujnová

Matúš Bujna

Lýdia Zámečníková

Karolína Adamovicová

Tatiana Gavendová
Mgr. Miroslava Kozicová
Jarmila Zámečníková

4. Ochrany verejného poriadku


Predseda komisie: Ján Brezovák

Členovia komisie: 

Drahomír Záhora

Mgr. Lucia Benková

5. Ochrany verejného záujmu 

Predseda komisie: Adela Bujnová

Členovia komisie:

Ing. Martin Adámať

PaedDr. Daniel Bradáč

Zbor pre občianske záležitosti obce:

Sobášiaci: Mgr. Daniel Juráček

Zástupcovia: PaedDr. Daniel Bradáč, Adela Bujnová

ZPOZ:

Mgr. Zuzana Poláková
Nikola Mizeráková
Karolína Adamovicová

Zverejnené 12. júla 2020.
Upravené 20. septembra 2021.