Verejné obstarávanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Zverejnené

Didaktické pomôcky pre ZŠ v Bošáci – Podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska podľa §112 – §116 zákona č. 343/2015 Z. z.

17.8.2021