Samospráva

Ako vybavíte

Dokumenty

Obecné zastupiteľstvo

Starosta

Voľby

Zverejnenie zámeru predaja majetku obce

Zverejnené 28. mája 2019.
Bez úpravy .