Preskočiť na obsah

Kalendár zberu odpadu

Kalendár zberu triedeného odpadu v obci Bošáca.

Tlačiť   Stiahnuť PDF  

Kalendár zberu odpadu 2024

Komunálny odpad Kovové obaly Kuchynský odpad Papier Plasty Sklo VKM
Január
2
8
9
15
16
22
23
29
Február
5
6
12
13
19
20
26
Marec
4
6
11
12
13
18
20
25
27
30
Apríl
3
8
9
10
15
17
22
24
29
Máj
2
6
7
9
13
15
20
22
27
29
Jún
3
4
5
10
12
17
19
24
26
Júl
1
2
3
8
10
15
17
22
24
29
30
31
August
5
7
12
14
19
21
26
27
28
September
2
4
9
11
16
18
23
24
25
30
Október
2
7
9
14
16
21
22
23
28
30
November
4
6
11
13
18
19
20
25
27
December
2
9
10
16
17
23
27
30

Ako správne separovať?

Komunálny odpad

Tradičný neseparovaný odpad.

Kovové obaly

Do kovov patria kovové obaly, konzervy, kovové výrobky a súčiastky, alobal, nápojové plechovky, kovové uzávery, viečka.Nevhadzujú sa kovové obaly kombinované s iným obalom, napr. obaly zo zubnej pasty, kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

Kuchynský odpad

Do kuchynského odpadu patrí

  • biologicky rozložiteľný kuchynský odpad – zvyšky ovocia, zeleniny a šupky z ich čistenia
  • pokazené alebo hnilé ovocie a zelenina
  • kávové a čajové zvyšky
  • vajcia a vaječné škrupiny
  • starý chlieb a pečivo
  • zvyšky jedál
  • tekuté zložky kuchynského odpadu (polievky, omáčky a iné)
  • mäso, ryby
  • mliečne výrobky (bez obalu)
  • potraviny po záruke (bez obalu)

POUŽITÉ OLEJE A TUKY SEM NEPATRIA !!!

 

Papier

Do papiera patrí kancelársky papier, noviny, časopisy, reklamné letáky, krabice (ak nie sú kombinované s iným materiálom hliník, celofán), papierové obaly, papierové vrecká a tašky, papierová lepenka (kartón), knihy a zošity.Nevhadzuje sa mokrý, mastný alebo znečistený papier, asfaltový a dechtovaný papier, použité plienky a hygienické potreby, obaly z kombinovaných materiálov (viacvrstvové obaly od trvanlivého mlieka, džúsov, tetrapaky), kopírovací a samoprepisovací celofán.

Plasty

Do plastov patria PET fľaše od nápojov, kelímky, plastové vrecká a fólie, obaly z kozmetiky, drogéria, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, neobalové výrobky z plastov.Nevhadzujú sa PET fľaše od potravinárskych olejov, novodurové rúrky, obaly od nebezpečných látok, ako napr. motorových olejov, chemikálií, farieb, podlahové krytiny, vrstvené obaly.

Sklo

Do skla patria nevratné obaly zo skla, sklenené nádoby, tabuľové skolo, sklenené črepy.Nevhadzuje sa porcelán, keramika, autosklo, zrkadlá, TV obrazovky, veľmi znečistené fľaše a sklenené obaly (najmä pieskom), porcelán a keramika, zrkadlá, žiarovky a žiarivky, autosklo, sklo kombinované s iným materiálom (drôtené sklo).

VKM

VKM sú tetrapaky (obaly od mlieka, džúsov, vína…).