Preskočiť na obsah

Všetko o odpadoch

Spôsob zberu odpadu

Vývoz fekálií – kontakty

Poľnohospodárske družstvo Bošáca – objem fekálu 9m³, kontakt: 032/2851811

/cena PD Bošáca platí pre obce Bošáca vrátane Zabudišovej, Trenč. Bohuslavice, Zem. Podhradie, Haluzice/

Obec Trenč. Bohuslavice – objem fekálu 11m³, kontakt: 032/7782233

Trenčianske vodárne a kanalizácie – objem fekálu 10m³, kontakt: 032/6572809

Likvidácia záhradného odpadu – zákaz spaľovania

Konáre, záhradný odpad a lístie vo vreciach alebo nádobách je zakázané spaľovať, záhradný odpad môžete celoročne priviezť na zberný dvor. Bezplatný odvoz konárov a odpadu zo záhrad realizuje Obec Bošáca 2 x ročne.

Štiepkovanie konárov

Obec Bošáca poskytuje občanom možnosť zoštiepkovať záhradný drevný odpad – konáre zo stromov. Záujemci o uvedenú službu sa môžu nahlásiť osobne na Obecnom úrade v Bošáci, telefonicky (+421 948 073 891) alebo e-mailom (udrzba@bosaca.sk). Táto služba je poskytovaná v zmysle cenníka služieb obce Bošáca.

Zber kuchynského oleja

Použitý kuchynský olej predstavuje separovateľnú zložku odpadu. V súčasnosti je olej vypúštaný do umývadiel, čo môže spôsobovať upchatie potrubia. Pri úniku do životného prostredia v zvýšenej koncentrácií môže spôsobiť znečistenie pôd a zásob podzemnej vody. Z toho dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do aktívneho zberu použitého kuchynského oleja, ktorý bude slúžiť na výrobu ekopaliva – bionafty. Do zberu sa môže zapojiť každá domácnosť.
Postup zberu:
1. Opotrebovaný kuchynský olej, masť, tuk (NIE MOTOROVÝ OLEJ) nalejte do PET fľaše.
2. Naplnenú fľašu dobre zatvorte a prineste pred prevádzku v Bošáci, (prevádzka je presťahovaná do priestorov pod KD Bošáca), alebo na zberný dvor v Bošáci.

Informácie o triedení nasledujúcich druhov odpadu – elektorodpad a nebezpečný odpad, objemový odpad (nábytok), papier, plasty, sklo, kov, oblečenie (textil, obuv)

Prosíme Vás o dodržiavanie nasledovných pokynov pri upratovaní a likvidácií niektorých druhov odpadov.

1. ELEKTROODPAD: priniesť na zberný dvor v Bošáci
Zbiera sa:
a) veľké domáce spotrebiče (chladničky, pračky, sporáky, mikrovlnné rúry a pece, …)
b) malé domáce spotrebiče (vysávače, šijacie stroje, holiace strojčeky, žehličky, kávovary… )

c) počítače a telekomunikačné zariadenia (počítače, tlačiarne, káblové telefóny, fotokopírky…)

d) spotrebná elektronika (televízory, rádiá, gramofóny, mobilné telefóny, anténne zosilňovače,…)

e) osvetľovacie telesá (žiarovky, žiarivky, neóny…)

f) elektrické a elektronické nástroje (vŕtačky, pílky, šijacie stroje, kosačky, nástroje na zváranie, spájkovanie…)

g) hračky, zariadenia na šport a rekreáciu (hracie automaty, elektrické vláčiky, autodráhy, športové zariadenia s elektrickými súčiastkami…)

h) zdravotnícke prístroje (kardiologické prístroje, prístroje na dialýzu, analyzátory…)

i) prístroje na monitorovanie a kontrolu (elektrické hlásiče požiaru, termostaty, voltmetre…)

j) predajné automaty (predajné automaty na teplé alebo chladené nápoje, sladkosti, bankomaty…)

k) akumulátory a batérie (olovené akumulátory, batérie …)

2. NÁBYTOK: priniesť na zberný dvor počas otváracích hodín. Žiadame vás, aby ste nábytok rozložili, vytriedili z neho drevo, kov, plast, molitan a pod.. Upozorňujeme na skutočnosť, že sem nepatria laminátové podlahy.

3. PAPIER
: podľa aktuálneho kalendára triedeného odpadu, alebo do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci, prípadne na zberný dvor v Bošáci.

4. PLASTY: podľa aktuálneho kalendára triedeného odpadu, alebo do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci, prípadne na zberný dvor v Bošáci.

5. SKLO: podľa aktuálneho kalendára triedeného odpadu, alebo do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci, prípadne na zberný dvor v Bošáci.

6. KOVY: podľa aktuálneho kalendára triedeného zberu, alebo do zvonových kontajnerov rozmiestnených po obci, objemnejší kov je potrebné doviesť na zberný dvor v Bošáci.

7. OBLEČENIE, OBUV: tieto veci je možné vhadzovať počas celého roka iba do bielych kontajnerov, ktoré sú umiestnené pri bytovom dome č. 359 v Bošáci a na Zabudišovej pri odbočke na haluzickú kyselku.

Ďakujeme za spoluprácu!

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2023

Ročný výkaz o komunálnom odpade rok 2023

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2022

Ročný výkaz o komunálnom odpade rok 2022

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu za rok 2021

Ročný výkaz o komunálnom odpade za rok 2021