Organizačná štruktúra Obecného úradu

Organizačný poriadok Bošáca

Mgr. Daniel Juráček

starosta

starosta@bosaca.sk

Obecné zastupiteľstvo

PeaDr. Daniel Bradáč

zástupca starostu

OBECNÝ ÚRAD

Mgr. Zuzana Poláková

Referent vnútornej správy, matrika

matrika@bosaca.sk 032/7781129

Ing. Gabriela Trchalová

Referent ekonomicko – personálnych činností

ekonom@bosaca.sk 032/7781130

Peter Lobík

Vodič

Pavol Bulejko

Pracovník údržby

Zverejnené 5. júla 2020.
Upravené 4. mája 2022.