Organizačná štruktúra Obecného úradu

Organizačný poriadok Bošáca

Obecné zastupiteľstvo

zástupca starostu

hlavný kontrolór

OBECNÝ ÚRAD

Mgr. Zuzana Poláková

Referent vnútornej správy, matrika

matrika@bosaca.sk 032/7781 129

Ing. Gabriela Trchalová

Referent ekonomicko – personálnych činností

ekonom@bosaca.sk 032/7781 129

technický pracovník

Ing. Miloš Gavač

Referent – projektový špecialista

projekty@bosaca.sk +421 7781 225

Karol Spurný

Referent – správca budov, kultúrny referent

udrzba@bosaca.sk +421 948 073 891

upratovačka