Organizačná štruktúra Obecného úradu

Organizačný poriadok Bošáca

Obecné zastupiteľstvo

zástupca starostu

hlavný kontrolór

OBECNÝ ÚRAD

Mgr. Zuzana Poláková

Referent vnútornej správy, matrika

matrika@bosaca.sk 032/7781129

Ing. Gabriela Trchalová

Referent ekonomicko – personálnych činností

ekonom@bosaca.sk 032/7781130

technický pracovník

Zverejnené 5. júla 2020.
Upravené 5. decembra 2022.