Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bošáca.

Aktuality z oblasti projektov

Milí spoluobčania, v oblasti projektov sme pripravili nasledovné žiadosti o dotáciu: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošácidňa 15.12.2020 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu pre projekt s názvom: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci. Cieľom podpory je Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu… Čítať viac

Projekt: Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca

Info o projekte: Po úspešnom dokončení modernizácie materskej školy v Bošáci, sme sa v septembri pustili do realizácie projektu s názvom ,,Zlepšenie technického vybavenie základnej školy s MŠ v Bošáci“. V prvom rade prebiehali rozsiahle  stavebno- technické úpravy technickej učebne (dielňa), kde sa vymenila pôvodná elektroinštalácia a následne sa vymaľovali steny učebne. V rámci tejto aktivity bola taktiež  odstránená  stará podlaha,… Čítať viac

Projekt: Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy Žiadateľ: Obec BošácaRozpočet projektu: 189 491,49 € Výška finančnej podpory z EÚ: 169 623,07 € Dĺžka realizácie: Júl 2019 – Apríl 2020 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoj (EFRR) a štátnym rozpočtom v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP). Výsledkom projektu je rekonštrukcia, prístavba, modernizácia a obnova areálu materskej školy v Bošáci, nákup… Čítať viac