Preskočiť na obsah

Projekt: Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca

Zverejnené 1.12.2020.

Kategória

Info o projekte:

Po úspešnom dokončení modernizácie materskej školy v Bošáci, sme sa v septembri pustili do realizácie projektu s názvom ,,Zlepšenie technického vybavenie základnej školy s MŠ v Bošáci“.

V prvom rade prebiehali rozsiahle  stavebno- technické úpravy technickej učebne (dielňa), kde sa vymenila pôvodná elektroinštalácia a následne sa vymaľovali steny učebne. V rámci tejto aktivity bola taktiež  odstránená  stará podlaha, ktorú nahradila nová jednoliata s epoxidovou nášľapnou vrstvou, odolnou proti oteru pri páde náradia alebo súčiastok.

V ďalšom kroku sa do technickej učebne zaobstarali nové multifunkčné pracovné stoly na prácu s drevom, na obrábanie kovov, na vŕtanie pílenie a brúsenie. Taktiež boli dokúpené stoličky a skrine na odkladanie náradia. Výučba bude zaujímavejšia aj vďaka novým nástrojom ako: sústruhy, brúsky, pílky a vŕtačky.

Po dokončenie technickej učebne sme prešli na stavebno-technické úpravy v počítačovej učebni. Rovnako aj v tejto učebni bola vymenená elektroinštalácia, prispôsobená pre nové pracovné stoly. Aktivita zahŕňala aj maľovanie stien a výmenu podlahy, pod ktorou boli nové rozvody elektroinštalácie vedené. Do počítačovej učebne boli zakúpené nové PC zostavy, notebooky, nábytok, tlačiareň, 3D tlačiareň a dataprojektor a interaktívnou tabuľou.

V neposlednom rade  sa zakúpil dataprojektor s interaktívnou tabuľou aj do biologicko-chemickej učebne. V rámci tejto učebne, chceme žiakom poskytnúť interaktívnejšie a zaujímavejšie vzdelávanie novými didaktickými pomôckami.Ako sa hovorí ,,lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť“.

V súčasnosti čakáme na schválenie od ministerstva na zakúpenie didaktických pomôcok ako napríklad: modely – kostra človeka a rôznych častí tela, vnútornosti ľudského tela, preparáty z biológie a botaniky, mikroskopy, chemické pomôcky, skúmavky, vzdelávacie ilustratívne závesné tabule a mnoho iných pomôcok do biologicko-chemickej učebne. Nové didaktické pomôcky tiež plánujeme po schválení zakúpiť aj do technickej učebne ako napríklad: brúsne papiere, nové pilníky, kliešte, vrtáky, ochranné okuliare, kladivá, skrutkovače, taviace pištole, teplovzdušné pištole, meradlá, stavebnice (Voltík 1, Voltík 3) pre elektronické modely a mnoho iného.

Naše nové učebne ponúkajú atraktívny priestor na výučbu a možno ich zaradiť medzi popredné moderné odborné učebne. Veríme, že nové triedy žiakov záujmu a budú sa tešiť na prácu a výučbu s novými modernými pomôckami.

Viac informácií o zrealizovaných projektoch v obci Bošáca nájdete po kliknutí tu.