Preskočiť na obsah

Projekt: Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci

Zverejnené 1.12.2020.

Kategória

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy

Žiadateľ: Obec Bošáca
Rozpočet projektu: 189 491,49 € 
Výška finančnej podpory z EÚ: 169 623,07 €

Dĺžka realizácie: Júl 2019 – Apríl 2020

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoj (EFRR) a štátnym rozpočtom v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP).

Výsledkom projektu je rekonštrukcia, prístavba, modernizácia a obnova areálu materskej školy v Bošáci, nákup nových stolov, stoličiek, ležadiel, šatníkových skríň a detského ihriska- veže so šmýkaľkou a dvomi hojdačkami.

Viac informácií o zrealizovaných projektoch v obci Bošáca nájdete po kliknutí tu.