Preskočiť na obsah

Aktuality z oblasti projektov

Zverejnené 8.2.2021.

Kategória

Milí spoluobčania,

v oblasti projektov sme pripravili nasledovné žiadosti o dotáciu:

Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci
dňa 15.12.2020 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu pre projekt s názvom: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva v Bošáci.

Cieľom podpory je Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov. V prípade poskytnutia pomoci, obec Bošáca očakáva vytvorenie prostredia priaznivého pre zvýšenie podielu zhodnocovaných komunálnych odpadov a tým zníženie množstva komunálnych odpadov zneškodňovaných skládkovaním.

Zateplenie a rekonštrukciu kultúrneho domu na Zabudišovej

Dňa 08.02.2021 bola odoslaná žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2021 z Environmentálneho fondu pre projekt s názvom: Zateplenie a rekonštrukcia kultúrneho domu na Zabudišovej.

Cieľom podpory je zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania. V rámci projektu sú navrhované nasledovné úpravy na zlepšenie energetickej úspornosti:

  1. Zateplenie fasády zatepľovacím systémom
  2. Výmena vonkajších otvorových konštrukcií (okná a dvere)
  3. Výmena strešnej konštrukcie a strešnej krytiny
  4. Výmena klampiarskych konštrukcií