Aktuality

Aktuálne informácie a dianie v obci Bošáca.

Program rozvoja obce Bošáca 2021-2026

Obecné zastupiteľstvo obce schválilo dňa 09.12.2020 nový Program rozvoja obce Bošáca 2021-2026 platný od 01.01.2021. Program rozvoja obce Bošáca je strednodobý rozvojový dokument, vypracovaný pre programové obdobie 2021-2026 s výhľadom 15 rokov, t.j. do roku 2041 podľa zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení neskorších predpisov, je v súlade s nadradenými… Čítať viac

Prieskum verejnej mienky – dotazník

Vážení občania, radi by sme vás požiadali o vyplnenie dotazníka, ktorého cieľom je informovať sa o spokojnosti občanov v rôznych oblastiach, ktoré sa týkajú života v obci. Dotazník je anonymný a nasledujúce odpovede budú zohľadnené pri vypracovaní programu rozvoja obce Bošáca 2021-2026. Vaše odpovede nám pomôžu poukázať na problémy v obci, poskytnúť návrhy na zlepšenie… Čítať viac

Projekt: Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V. Riznera Bošáca

Info o projekte: Po úspešnom dokončení modernizácie materskej školy v Bošáci, sme sa v septembri pustili do realizácie projektu s názvom ,,Zlepšenie technického vybavenie základnej školy s MŠ v Bošáci“. V prvom rade prebiehali rozsiahle  stavebno- technické úpravy technickej učebne (dielňa), kde sa vymenila pôvodná elektroinštalácia a následne sa vymaľovali steny učebne. V rámci tejto aktivity bola taktiež  odstránená  stará podlaha,… Čítať viac

Projekt: Rozšírenie kapacity materskej školy v Bošáci

Názov projektu: Rozšírenie kapacity materskej školy Žiadateľ: Obec BošácaRozpočet projektu: 189 491,49 € Výška finančnej podpory z EÚ: 169 623,07 € Dĺžka realizácie: Júl 2019 – Apríl 2020 Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoj (EFRR) a štátnym rozpočtom v rámci Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program (OP IROP). Výsledkom projektu je rekonštrukcia, prístavba, modernizácia a obnova areálu materskej školy v Bošáci, nákup… Čítať viac

MDD

V zmysle nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky chceme upozorniť vodičov kamiónov a nákladnej dopravy, ktorí sa vracajú zo zahraničia a následne cestujú späť do zahraničia, že karanténa sa na nich nevzťahuje z titulu ich práce, aby nebolo ohrozené zásobovanie.Dôrazne však upozorňujeme, že počas pobytu na Slovensku, teda medzi jednotlivými pracovnými cestami, pre nich platia tie isté pravidlá… Čítať viac

Registrácia na remeselný jarmok – 16.8.2020

V nedeľu dňa 16.augusta 2020 plánujeme organizovať remeselný jarmok v rámci obmedzeného programu počas tradičných Bošáckych hodov. Prosíme všetkých remeselníkov, ktorí majú záujem byť súčasťou nášho remeselného jarmoku, aby vyplnili registračný formulár. V prípade zhoršenia situácie s Covid -19 a sprísnenia podmienok sa akcia neuskutoční. Ďakujeme za spoluprácu. Registračný link pre prihlásenie

POVINNOSŤ NOSIŤ RÚŠKA – aktualizácie

Na základe Opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR sa všetkým osobám zakazuje od 25. marca 2020 do odvolania vychádzať a pohybovať sa na verejnosti bez prekrytia horných dýchacích ciest/rúško, respirátor, šatka/. Vzhľadom k pretrvávajúcej priaznivej epidemiologickej situácii pristupuje Úrad verejného zdravotníctva SR k postupnému uvoľňovaniu opatrení, ktoré boli zavedené pre epidémiu ochorenia COVID-19. Od 4. júla… Čítať viac

Biblia každej obce

 V tomto príspevku si môžete stiahnuť a precitať plne znenie zákona o obecnom zriadení. Tomuto zákonu sa v odbornej verejnosti hovorí aj Biblia obce. Nie len starosta obce, obecne zastupiteľstvo, pracovnici obecného úradu, ale aj občania by mali byt týmto zákonom oboznámení. Biblia obce – plne znenie zákona o obecnom zriadení