Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Kúpna zmluva č. 36 Kaššovicová Ľudmila – Kaššovic Stanislav – Gebauerová Ľudmila -Kaššovic Pavol – Kaššovic Juraj

8 340,00 €

7.7.2021

ID

Začiatok účinnosti 8.7.2021

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH 8 340,00 €

Dodávateľ / Partner

DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K555-222-13 zo dňa 07.10.2019

9.6.2021

ID

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Dodávateľ / Partner Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky