Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Bošáca.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Začiatok účinnosti 21.4.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 19.4.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ BOMAT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo 380, 922 01 Veľké Orvište

Dodávateľ - IČO 36235288

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 27.3.2023

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Karlík Jan

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 7.4.2023

Koniec účinnosti 7.4.2025

Dátum podpísania 29.3.2023

Suma s DPH 50,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ EP PROTECT s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Antona Bernoláka 2, 071 01 Michalovce

Dodávateľ - IČO 54371660

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 5.4.2023

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ M&M Trans SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Považská 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom

Dodávateľ - IČO 48002739

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.4.2023

Suma s DPH 805 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ 3 Energy SK, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo K cintorínu 36, 010 04 Žilina

Dodávateľ - IČO 51039508

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 30.3.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Kusenda Matúš

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 10.3.2023

Suma s DPH 180,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Baňáková Jana

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 20.3.2023

Suma s DPH 40,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Malecová Jana

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti 17.3.2023

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 16.3.2023

Suma s DPH 212,16 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ JRK Slovensko s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Rajská 2341/15A, 811 08 Bratislava

Dodávateľ - IČO 50530950

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 15.3.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ "Ľudová hudba POLUN"

Dodávateľ - Sídlo Štefánikova 378, 916 01 Stará Turá

Dodávateľ - IČO 50310682

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.3.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Bošáca

Objednávateľ - Sídlo Bošáca 257, 913 07 Bošáca

Objednávateľ - IČO 00311430

Dodávateľ Obec Haluzice

Dodávateľ - Sídlo Haluzice 4, 913 07 Haluzice

Dodávateľ - IČO 00687235

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy