Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/09

Zverejnené
7. mája 2021
Kategória

Projekt - Výstavba kompostárne v Bošáci

Detaily

Začiatok účinnosti: 8. mája 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH: 988 081,27 €
Dodávateľ / Partner: Slovenská agentúra životného prostredia

Prílohy