Preskočiť na obsah

Zámer na prenájom hnuteľného majetku Obce Bošáca  z dôvodu hodného osobitného zreteľa