Preskočiť na obsah

VZN č. 4/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bošáca