VZN 7/2021 – o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy ZŠ s MŠ

Zverejnené
9. decembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
9. decembra 2021 − 23. decembra 2021
Kategória

Prílohy