Odvolanie Fraňová, Adamaťová voči územné IBV Pod Stráňami

Zverejnené
12. novembra 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
12. novembra 2021 − 26. novembra 2021
Kategória

Detaily

Prílohy

Tento dokument je naviazaný na