DODATOK Č. 1 k ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU Č. IROP-Z-302021K555-222-13 zo dňa 07.10.2019

Zverejnené
9. júna 2021
Kategória

Zlepšenie technického vybavenia učební Základnej školy s materskou školou Ľ.V.Riznera Bošáca

Detaily

Začiatok účinnosti: 9. júna 2021
Koniec účinnosti:
Dátum podpísania:
Suma s DPH:
Dodávateľ / Partner: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky

Prílohy