Preskočiť na obsah

Výzva pre majiteľov motorových vozidiel

Upravené
05. júl 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
1. júla 2019

Starosta obce Bošáca a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bošáca vyzývajú a zároveň žiadajú občanov – vlastníkov automobilov, aby neparkovali svoje autá na chodníkoch, na ceste a verejných priestranstvách v obci Bošáca. Zaparkované autá predovšetkým nemôžu obmedzovať a ohrozovať chodcov, rodičov s kočíkmi a deťmi a seniorov. Musia autá obchádzať a vchádzať do vozovky, čím sa vystavujú nebezpečenstvu. Vozidlá parkujúce na ceste bránia plynulej cestnej premávke.Teraz v zimných mesiacoch zabraňujú zaparkované autá prejazdu vozidiel zimnej údržby a jej plynulému vykonávaniu. Každý vlastník motorového vozidla je povinný parkovať vozidlo na svojom pozemku, mimo chodník, komunikáciu a verejné priestranstvo.