Preskočiť na obsah

ROZSAH HODNOTENIA UPN-O Bošáca

Zverejnené
7. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2020

ROZSAH HODNOTENIA  UPN-O Bošáca

určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (ďalej len ,,zákon o posudzovaní“) pre hodnotenie strategického dokumentu ,,Územný plán obce Bošáca“. 

Rozsah_hodnotenia_UPN-O