Povinnosť registrovať ošípané

Upravené
05. júl 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
21. októbra 2018

Podľa nového zákona má od 6. novembra 2018 povinnosť každý chovateľ registrovať chov ošípaných. Bližšie info v priloženom dokumente. 

registracia_osipanych