Preskočiť na obsah

Nariadenie RUVZ platné od 20.8.2020

Zverejnené
7. septembra 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. septembra 2020

Obec Bošáca zverejňuje rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne /verejnú vyhlášku/, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vzhľadom k tomu, že náš okres je identifikovaný ako „rizikový“ žiadame Vás o prísne dodržiavanie odporúčaní a príkazov uvedených v tejto Verejnej vyhláške platnej od 20.8.2020.

RÚVZ-Verejnávyháška-_COVID_19-_doplnenie