Preskočiť na obsah

Pálenie Jura, MDD a iné akcie.

Zverejnené 4.6.2017.

Kategória

V priebehu apríla, mája a júna sme sa stretli na viacerých obecných akciách. Všetky sa vydarili a veríme že aj potešili. Nižšie pridávame odkazy na popis s fotografiami k daným akciám.
Pálenie Jura sa konalo trocha neskôr, ale o to lepšia bola nálada. Fotky nájdete tu: Pálenie Jura FOTO.

Deň matiek sa konal v druhú nedeľu. Fotky nájdete tu: Deň matiek.

Stretnutie s jubilujúcimi občanmi sa konalo vo štvrtok 18. mája 2017. Fotky nájdete tu: Stretnutie s jubilantmi FOTO.

Uvítanie detičiek sme organizovali koncom mája. Foto nájdete tu: Uvítanie detičiek FOTO.

Uctenie si padlých vojakov v boji proti fašizmu sme organizovali spoločne so všetkými obcami našej doliny. Foto nájdete tu: Uctenie padlých vojakov FOTO.

MDD sme tento rok pre deti pripravili spoločne so Zem. Podhradím u nás v Bošáci. Foto nájdete tu: MDD FOTO.