Preskočiť na obsah

Bohatá história v obci Bošáca: archeologický výskum – časť 1

Zverejnené 16.7.2021.

Dňa 16.07.2021 prebehla komisia s obhliadkou v teréne za účasti krajského pamiatkového úradu a archeológov, ktorí skúmali sondy vykonané v lokalite k plánovanej výstavbe: IBV Pod Stráňami. Niektoré sondy archeológovia vyhodnotili ako negatívne, avšak pozitívne sondy ukázali, že typické pre tento priestor je keltské osídlenie. V niektorých sondách bolo identifikované výrazne deštruovanie keltského osídlenia slovanským osídlením pôvodom približne zo 7. – 9. storočia.

V lokalite sa našli nálezy ako: pozostatky keltských domov, pozostatky z keramických predmetov, kosti, laténske kovy, črepy a prsteň. Za jeden z najvzácnejších nálezov sa považuje pozostatok z keltského domu, ktorý bude aj presunutý do plánovaného Archeoparku v obci Bošáca a kolová jama s keramikou.

Ďakujeme za spoluprácu KPU a prácu archeológom zo SAHI.

Fotogaléria: