Výkonný výbor OŠK 25.2.2023

Výročná členská schôdza za rok 2022 pre svojich členov – KD Bošáca – sobota 25.2.2023

Zverejnené 13. februára 2023.
Bez úpravy .