Neprítomnosť starostu na OcÚ – 8.3.2023

Obecný úrad v Bošáci oznamuje občanom, že starosta obce Bc. Jozef Mihala bude dňa 8.3.2023 od 8:00 do 14:00 hod. služobne odcestovaný. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnené 7. marca 2023.
Bez úpravy .