Preskočiť na obsah

Biela pastelka – 22.9.2023

Zverejnené 18.9.2023.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska organizuje 22. ročník celoslovenskej verejnej zbierky s názvom Biela pastelka 2023, ktorá sa uskutoční 22.9.2023 na základe rozhodnutia MV SR číslo: SVS-OVS2-2022/044176-002, zapísaná do registra verejných zbierok pod registrovaným číslom000-2022-044176. V tento deň aj v našej obci budú dobrovoľní spolupracovníci ponúkať za odporúčaný finančný príspevok 1 Euro originálny zbierkový predmet – bielu pastelku alebo spinku v tvare bielej pastelky – ako symbol sveta neviditeľných línií, symbol sveta nevidiacich a prejav ľudskej solidarity a dobrej vôle. Ďakujeme.