Advent v Bošáci

6 vianočných zastavení:

3.12. Stretnutie s Mikulášom

7.12. Slovensko spieva koledy

10.12. Tvorivé dielničky

16.12. Vianočný koncert

17.12. Čaro Vianoc

18.12. Ozveny vianočných tradícií

Zverejnené 16. novembra 2022.
Bez úpravy .