Preskočiť na obsah

Představení projektu „LETECKÁ BITVA NA ČESKO-SLOVENSKÉM POMEZÍ Z 29. SRPNA 1944“

Zverejnené 2.9.2014.

Kategória

Mikroregion Bojkovsko, město Nemšová a Mikroregión Bošáčka společně navázali spolupráci k realizaci daného projektu. Cílem projektu je především připomenutí významných historických událostí a prezentace jejich významu pro současnost široké veřejnosti formou nově vytvořené putovní expozice, publikace a webová prezentace o letecké bitvě a rovněž realizace vzpomínkových akcí k 70. let od této nadregionálně významné historické události, které uplynou v roce 2014.


Realizátor projektu:

 • Mikroregion Bojkovsko

Hlavní přeshraniční partner projektu:

 • Město Nemšová

Partneři projektu:

 • Združenie obcí – Mikroregión Bošáčka

Očekávané výstupy a výsledky mikroprojektu:

 • nově vytvořená putovní expozice o letecké bitvě, která bude střídavě v ČR a SR prezentovat události z léta 1944,
 • souhrnná historická publikace o letecké bitvě jako hlavní prezentační a informační výstup mikroprojektu,
 • společná publicita projektu a tištěný informační materiál k projektu, který bude distribuován v souvislosti s realizací jednotlivých akcí,
 • interaktivní webová prezentace letecké bitvy včetně geolokace jednotlivých letadel a historických souvislostí,
 • realizace několika měkkých akcí na obou stranách hranice (společenská připomenutí) k výročí od této nadregionálně významné historické události,
 • výměna zkušeností a informací mezi partnery a především popularizace historických událostí v území působnosti žadatele a přeshraničních partnerů na obou stranách hranice,
 • vytvoření nových a posílení stávajících kontaktů přeshraniční spolupráce zainteresovaných subjektů v regionu,
 • rozvoj přeshraniční spolupráce v pohraničním území Bílých/Bielych Karpat,
 • propagace partnerů projektu – Mikroregion Bojkovsko, město Bošáčka, Mikroregion Bošáčka.

Celkové oprávněné výdaje mikroprojektu (EUR): 23 555,00

Požadovaná výška finančního příspěvku (EUR): 20 000,00

Clipboard01