Preskočiť na obsah

Kultúrne dedičstvo našich predkov

Zverejnené 8.8.2019.

Kategória

Publicita
FOND MALÝCH PROJEKTOV

Partner projektu: Obec Březová
Celkový rozpočet projektu: 35 195,47,- EUR
Výška príspevku z EFRR: 29 916,14,- EUR
Výška príspevku zo štátneho rozpočtu SR: 3 519, 54,- EUR

Ciele projektu:
Zvýšení atraktivnosti kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele a návštěvníky přeshraničního regionu.

Popis a výsledky projektu:
Zámerom projektu ja zvýšenie atraktívnosti kultúrneho dedičstva obyvateľom a návštevníkom cezhraničného regiónu obcí Bošáca a Březová. V rámci projektu sa upraví priestor za sokolovňou, ktorá predstavuje kultúrne dedičstvo našich predkov a prinavráti sa tak do života všetkým obyvateľom a návštevníkom. Vytvorí sa atraktívny priestor, kde návštevníci a obyvatelia budú môcť tráviť svoj voľný čas a pripomenúť si bohatú históriu tejto budovy. Na tradíciu sokolovne, ako centra spoločenského života, sa nadviaže zorganizovaním spoločného podujatia, kde návštevníkom budú prezentované ľudové zvyky a tradície oboch partnerských obcí.
Po skončení realizácie projektu sa budú pravidelne organizovať spoločné kultúrne podujatia na zvýšenie turistickej atraktivity územia. Obnovený priestor za sokolovňou bude slúžiť ako centrálny bod cestovného ruchu kultúrnej infraštruktúry využívaný nielen obyvateľmi, ale aj návštevníkmi celého regiónu. Udržateľnosť výstupu projektu zabezpečí žiadateľ spolu s partnerom. Vybudované pódium a informačná tabula nevytvárajú náročné technické a finančné požiadavky na svoju prevádzku po skončení projektu. Údržbu objektu a čistenie areálu zabezpečí žiadateľ vlastnými kapacitami.