Preskočiť na obsah

Haluzická tiesňava – otvorenie

Zverejnené 18.6.2011.

Kategória

Haluzická tiesňava je jedičná tým, že ukrýva systém hradenia Haluzického potoka a zároveň vysledok výnimočného spôsobu zalesňovania nestabilných stien strže.
V piatok 17. júna 2011 sa v mikroregione Bošáčka v obci Haluzice uskutočnil malý ceremoniál otvorenia a sprístupnenia Haluzickej tiesňavy. Akciu organizovali Lesy SR, odštepný závod Trenčín spolu s ďalšími inštitúciami. Haluzická tieňava bola vyhlásená za Významné lesnícke miesto.
Na akcii mali príhovory odborníci. Z týchto prejavov v dnešnej dobe pre nás laikov boli zaujímave dva fakty.A síce, akýkoľvek les je schopný zadržať dažďové zrážky maximálne do 50ml. To znamená, že všetko naviac musí odtiecť. Z toho pre nás vyplvýva druhý poznatok. Treba vytvoriť také podmienky, aby voda mohla plynulo odtiecť a nespôsobila škody na majetku.
Pri stavaní kaskád, hrádzok si treba predstaviť, veľké množstvo vody, ktoré nimi tečie. Tomu prispôsobiť budovanie. Len tak zabezpečíme dlhovekosť diela. Tieto slová si hovoril staviteľ pri budovaní diela v Haluziciach a aj preto je zachované dodnes. Mikroregión Bošáčka ďakuje všetkým, ktorí sa na otvorení a sprístupnení Haluzickej tiesňavy podieľali.Foto z akcie je možné vidieť TU.