Preskočiť na obsah

ZO SZCH BOŠÁCA

Kontaktná adresa:

ZO SZCH BOŠÁCA

Helíková Tatiana

Bošáca 86

91307 Bošáca tel: +421903607340

email: helikova.tana@post.sk

         tatijana25@gmail.com

Výkonný výbor ZO SZCH BOŠÁCA

Predseda:            Helík Ján, 91307 Bošáca 86

Podpredseda:       Ochodnický Jaroslav,  91307 Zemianske Podhradie 12

Tajomník:             Sika Julian, 91306 Trenč. Bohuslavice 223

Hospodár:            Dzurák Miloslav,91307 Bošáca 699

Pokladník:            Helíková Tatiana, 91307 Bošáca 86

Registrátor:          Krivý Anton, 91307 Bošáca 698

Člen výboru:         Kusenda Ľuboš, 91307 Zemianske Podhradie 114

                          Ochodnický Vladimír, 91307  Zemianske Podhradie 54

                          Kyselica Jozef,  91307 Bošáca 662

Niečo o ZO SZCH BOŠÁCA

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov v Bošáci  bola založená v roku 1966. Od vzniku až dodnes prešlo členskou základňou množstvo úspešných chovateľov. ZO sa za tie roky vypracovala na jednu z najúspešnejších organizácií na západnom Slovensku. Dôkazom je množstvo úspechov na  celoštátnych výstavách chovateľov Jaroslava Juráčka († 2011), Jaroslava Ochodnického, Ľuboša Kusendu, Antona Krivého či chov Jána Helíka, Vlada Ochodnického , Jozefa Kyselicu a ďalších. Vo svojich radoch máme aj odborníka – laika v genetike a šľachtiteľa králikov Juliána Siku z Trenčianskych Bohuslavíc.

Za svojej existencie usporiadala ZO vyše dvadsiatku oblastných všeobecných výstav a už tradične sa podieľa na spoluorganizovaní klubových výstav anduliek s KCHVA Bratislava (Klub chovateľov výstavných anduliek v Bratislave) v Bošáci.

Máme dlhoročnú priateľskú družobnú spoluprácu s Českou základnou organizáciou HLUK, ktorej členovia sa každoročne zúčastňujú tunajšej výstavy.

Na tomto mieste mi prináleží spomenúť, že udržiavame korektné a priateľské vzťahy s viacerými základnými organizáciami v našom okolí a vzájomne sa zúčastňujeme organizovaných výstav.

Každoročne usporadúvame 3 výstavy. Oblastnú výstavu zvierat, s ktorou súčasne prebieha aj Klubová výstava Holandských a Hototských králikov, a dve celoštátne klubové výstavy výstavných anduliek.

Bude nám potešením privítať v organizácii nových milovníkov prírody a zvierat, ktorí by mali záujem chovať čistokrvné zvieratá a reprezentovať seba a obec Bošáca na chovateľských podujatiach.

Výstava anduliek

Celoštátna klubová výstava výstavných anduliek sa už pravidelne koná dvakrát do roka v KD v Bošáci. Vystavovatelia z celej SR a okolitých štátov súťažia odchovom svojich anduliek. Je to veľmi náročný koníček, nielen na čas, ale predovšetkým na finančné prostriedky. Veď hodnota kvalitnej výstavnej andulky sa častokrát pohybuje v niekoľkých stovkách eur. Samotná výstava spôsobuje andulkám určitý stres, napriek tomu že sú na to trénované.
Preto je táto výstava iba jednodňová s posúdením zvierat odborníkom, a bez prístupu verejnosti a propagácie v našej obci.Veríme, že to chápete za čo Vám vedenie Klubu chovateľov výstavných anduliek v Bratislave ďakuje. Samozrejme návštevníkov – obdivovateľov, ktorí si v tichosti pozrú výstavu nikto nevyhodí a môžu sa pozrieť na pestrú farebnú paletu anduliek.Pre všetkých teda prinášame aspoň fotodokumentáciu (TU) z tohto podujatia, prostredníctvom ktorého vedia o našej Bošáci v mnohých štátoch Európy. Ďakujeme všetkým zúčastneným 🙂

Výstava zvierat

 Opäť po roku sa chovatelia zvierat stretli v Bošáci. V dedine, ktorá je rodiskom výbornej slivovice, šikovných a pracovitých ľudí, z ktorých mnohí sa presadili na popredných miestach v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho a pracovného života. V dedine, kde je v ľuďoch hlboko zakorenená láska k prírode a k chovu hospodárskych zvierat.Doba je však zvláštna, uponáhľaná.Ľudí, ktorí sa zaoberajú chovom zvierat nie je v súčasnosti veľa.Odrádzajú ich zlé klimatické, finančné podmienky a nedostatok času pre pestovanie koníčkov.Preto sme veľmi radi, že aj keď v zmenšenom obsahu výstavných exponátov, sa nám podarilo vôbec našu výstavu zorganizovať. Veď organizácií, ktoré každoročne poriadajú výstavy zvierat je čoraz menej.Ďakujeme Vám všetkým za účasť a musíme povedať i trpezlivosť pri chovaní, pretože je to skutočne náročné. Vám návštevníkom patrí tiež poďakovanie, že ste prišli a ocenili celoročnú prácu chovateľských nadšencov.Ďakujeme tiež Obci Bošáca za všestrannú finančnú a materiálnu pomoc, a tiež ostatným sponzorom, bez ktorých by bolo veľmi ťažké zorganizovať toto chovateľské podujatie.Tohoročná výstava sa skončila. Pár fotografií, pre tých ktorí nestihli alebo nemohli pre dážď 🙂 Bošáca 6.-7.10.2012 

Celoštátna výstava anduliek

KLUBOVÁ – CELOŠTÁTNA VÝSTAVA ANDULIEKandulky

KD Bošáca – 23. júl 2011

Prírodným domovom andulky – papagájca vlnkovaného je krásna a vzdialená Austrália.S postupujúcim časom sa dostala aj na starý kontinent a udomácnila sa nielen v zoologických záhradách ale najmä vo voliérach a klietkach domácich chovateľov.Po prvý krát boli andulky vystavené už v roku 1850 vo výstavnej hale v Londýne, neskôr po celom Anglicku a Európe. Vytvorenie Klubu papagájcov vlnkovatých v Anglicku v roku 1925 bolo začiatkom prvých dôležitých špeciálnych výstav a vyšľachtenie nových farebných mutantov. Pre neustály záujem o výstavné kusy anduliek aj na území bývalého Československa vznikol v polovici 60. rokov v Prahe Klub chovateľov výstavných anduliek a v roku 1967 bolo do krajiny privezených prvých 40 výstavných anduliek.Po rozšírení chovu a získaní dostatočných skúseností vznikol 29.4.1978 Klub chovateľov výstavných anduliek na Slovensku zo sídlom v Bratislave.V mnohých krajinách sa v súčasnosti konajú národné výstavy, a následne svetový šampionát vo výstavných andulkách. Na Slovensku takéto výstavy každoročne poriada Klub chovateľov výstavných anduliek so sídlom v Bratislave v spolupráci so ZO SZCH Bošáca. Už niekoľko rokov sa konajú výlučne v kultúrnom dome v Bošáci.,,Andulkári“ z Českej republiky, Maďarska, Poľska či Rakúska a celého Slovenska každoročne dvakrát merajú cestu do našej obce, aby si zasúťažili a stretli sa s ľuďmi, ktorých spája rovnaká záľuba. Ako hovoria, cítia sa u nás výborne. A my sme zasa radi, že si za miesto Celoštátnej klubovej výstavy výstavných anduliek vybrali práve Bošácu.V súčasnosti klub združuje cez päťdesiat milovníkov výstavných anduliek zo Slovenska, Českej republiky a Maďarska. Klub úspešne vedie prezident pán Kubíček Pavol za výdatnej pomoci celého výboru. Počas roka usporiada dve výstavy a to vždy koncom júla výstavu mláďat a v mesiaci november výstavu dospelých jedincov.Medzi členov klubu a pravidelných návštevníkov patria také zvučné mená ako Ladislav Groda z Opavy – mnohonásobný majster sveta vo výstavných andulkách a veľmi úspešný chovatelia p. Gyerko Tibor z Budapešti, Lukovič František z Novej Dedinky, Řejha Jiří z Benešova, Kubíček Pavol zo Senca či Švehla Lubomír z Bratislavy …Výstavné andulky v Bošáci posudzujú odborníci , ktorí sú vo svete papagájcov veľmi uznávaní. Za posledné roky sa tu vystriedali posudzovatelia Eben Karl z Rakúska, Habrcetl Milan z Kladna a Groda Ladislav z Opavy.

Toho roku opäť očakávame, že do našej obce zavítajú chovatelia a posudzovatelia svetového mena a bude nám cťou ich privítať zasa v našej Bošáci.

Všetkých Vás srdečne pozývajú organizátori a vystavovatelia.