Preskočiť na obsah

SČK Bošáca

Výročná členská schôdza SČK, vystúpenie FS Trenčan

V sobotu 11.marca 2017 organizoval miestny spolok Slovenského červeného kríža v Bošáci výročnú členskú schôdzu v rámci ktorej pripravil pre svojich členov a všetkých občanov vystúpenie folklórneho súboru FS Trenčan. Nádherné vystúpenie si vyslúžilo obrovský potlesk. Neskôr pokračovala schôdza a boli odmenení darcovia krvi ako aj členovia výboru ako vďaku za svoju dlhoročnú prácu. Viac foto tu

XI. Kvapka krvi Bošáckej doliny

Darcovia krvi sa opäť stretli 26. februára 2016 v Kultúrnom dome v Bošáci na odbere krvi, ktorý tradične zorganizoval miestny spolok SČK Bošáca. Napriek chrípkovému obdobiu sa odberu úspešne zúčastnilo 30 darcov. Všetkým srdečne ďakujeme.
Ďalší odber krvi je naplánovaný na júl 2016 v Zem. Podhradí. Fotografie tu

IX. Kvapka krvi Bošáckej doliny

Dňa 12. júna sa uskutočnila v poradí už IX. Kvapka krvi Bošáckej doliny. Odberu sa zúčastnilo 29 darcov, krv mohlo darovalo 27. Všetkým v mene Obce Bošáca a Obce Zem. Podhradie ďakujeme. Foto tu

Výročná členská schôdza SČK Bošáca

V sobotu 28.marca sa uskutočnila výročná členská schôdza SČK v Bošáci. Pred začiatkom schôdze pripravili členovia SČK  pre všetkých spoluobčanov krásne vystúpenie folklórneho súboru Družba z Trenčína. Na samotnej schôdzi zhodnotili uplynulý rok, poďakovali darcom krvi a zablahoželali jubilujúcim členom. Prioritou zostáva organizovanie odberov krvi a získavanie nových darcov v našej doline. Všetkým členom želáme veľa zdravia. Fotografie tu

VIII. kvapka krvi Bošáckej doliny

V pondelok 16. februára 2015 sa uskutočnila už VIII. kvapka krvi Bošáckej doliny. Krv darovalo 27 darcov. Patrí im naše poďakovanie.Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok. Foto tu:

Kvapka krvi Bošáckej doliny Jún 2014

ĎAKUJEME všetkým, ktorí dnes v piatok 20. júna 2014 darovali krv v KD Bošáca v rámci akcie Kvapka krvi Bošáckej doliny. Komentár a foto nájdete TU.

Výročná schôdza SČK Bošáca s vystúpením FS Družba

Odmenili sme darcov krviV sobotu 29. marca 2014 sa v kultúrnom dome v Bošáci konala výročná členská schôdza ZO SČK Bošáca. Na schôdzi boli odmenení malými darčekmi jubilanti a samozrejme darcovia krvi – za bronzovú Janského plaketu Bc. Hojsík Tomáš, Marták Dominik a Ing. Borisavljevičová Lucia. Pred samotnou schôdzou vystúpil folklórny súbor Družba z Trenčína, ktorý nás potešil tancom, spevom a zvykmi z Trenčianskeho kraja. Touto cestou ďakujeme všetkým darcom krvi, miestnemu spolku SČK za osvetu pri darcovstve krvi a rod. Fraňovej za sprostredkovanie folklórneho zážitku 🙂 Foto z akcie tu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Darovanie krvi

Kvapka krvi Bošáckej doliny, teda darovanie krvi prostredníctvom mobilnej transfúznej služby sa v našej doline už udomácnilo. Tentokrát usporiadal miestny spolok Slovenského červeného kríža odber krvi v spolupráci s obcou Zemianske Podhradie. Odber sa uskutočnil 3

1. mája v kultúrnom dom v Zemianskom Podhradí. Krv darovalo 31 darcov, ktorým aj touto cestou patrí veľké poďakovanie a náš obdiv. Foto TU

Výročná schôdza SČK v Bošáci

Slovenský červený kríž v Bošáci má dlhoročnú tradíciu. Jeho členovia sa zapájajú do pravidelných odberov krvi, v súčasnosti aj prostredníctvom hromadného odberu mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby. V sobotu 16. marca 2013 sa konala výročná členská schôdza SČK, v rámci ktorej vystúpil pre členov i pre všetkých milovníkov folklóru súbor DRUŽBA z Trenčína. Ďakujeme organizátorom a folklórnemu súbor za krásny kultúrny zážitok. Veľké poďakovanie patrí aj členom SČK –  darcom krvi. Všetkým prajeme veľa zdravia. 

FOTO TU

Kvapka krvi Bošáckej doliny.

Darovanie krvi –Kvapka krvi Bošáckej doliny

Krv. Pár litrov tejto vzácnej tekutiny prúdi v každom z nás. Vaše rozhodnutie darovať krv môže rozhodnúť aj o osude iného človeka a zachrániť mu život.Darovanie krvi je jednou z činností Slovenského Červeného kríža. Jeho hlavnou úlohou je oslovovať a vychovávať budúcich darcov krvi, organizovať odbery krvi a oceňovať za mnohonásobné darovanie krvi.Všetky tieto aktivity sa organizujú formou projektov a kampaní zameraných na darovanie krvi v spolupráci s Hematologicko – transfúznymi oddeleniami a Národnou transfúznou službou SR. Aj základná organizácia SČK v Bošáci už pravidelne organizuje odber krvi v našej obci.Dňa 29.októbra 2012 sa v Kultúrnom dome v Bošáci uskutočnil odber krvi mobilnou jednotkou Národnej transfúznej služby pod názvom Kvapka krvi Bošáckej doliny. Darovanie krvi je skutočným „darom života“, ktorý zdravý jedinec môže poskytnúť ľuďom chorým a po úrazoch. Je to veľmi prospešný, bezpečný a jednoduchý humánny krok.Krv darovali:Paceková Lenka, Rosinová Lucia, Záhora Juraj, Nedbal Juraj, Hujikova Martina, Laffayová Zuzana, Čadová Barbora, Čado Tomáš, Fabiánová Paulína, Janušík Michal, Kozic Michal, Čepec Marián, Kopunec Jozef, Karlík Ján, Benková Lucia, Kusenda Peter, Kusendová Miroslava, Polák Martin, Peťovský Roman, Dendis Miroslav, Frindrichová Andrea, Hodál Ján mladší, Kabelík Jaroslav mladší, Čepcová Miriam, Dubcová Barbora, Potočný Vojtech, Synaková Michaela.Darovanie krvi je prejavom ľudskosti a malo by byť bežnou súčasťou nášho života. Veď nikto z nás nevie, kedy bude on alebo niekto z jeho blízkych krv potrebovať.Všetkým darcom ďakujeme.Foto z akcie TU

Kvapka krvi Bošáckej doliny

Dňa 13. mája 2013 v pondelok o 8:00 hod. v KD Zemianske Podhradie sa už po tretí krát uskutoční Kvapka krvi Bošáckej doliny. Pred odberom sa každý podrobí malému testu a pani doktorka priamo na mieste určí, či je dotyčný vhodný na darovanie, alebo nie. Darovať krv nemôžu ľudia, ktorí užívali v priebehu dvoch predchadzajúcich týždňov antibiotika, alebo mali herpes. Ráno pred odberom prosíme nejedzte žiadne mliečne výrobky. Najvhodnejšie je zjesť len suchý rožok a čaj. Deň pred prosíme nejedzte vysmažane veci, slaninu a iné silno mastné jedlá.
Prosíme všetkých, ktorí sa môžu zúčastniť, aby prišli a pomohli tak dobrej veci ako aj šíreniu dobrého mena našej milovanej doliny. Ďakujeme.
Zapojiť sa do akcie môžete aj TU.
Foto z minulých akcii nájdete TU 28.5.2012 a TU 29.10.2012.