Preskočiť na obsah

Vývoz fekálií – kontakty

Poľnohospodárske družstvo Bošáca – objem fekálu 9m³/cena za vývoz 48.-€, kontakt: 032/2851811

/cena PD Bošáca platí pre obce Bošáca vrátane Zabudišovej, Trenč. Bohuslavice, Zem. Podhradie, Haluzice/

/ostatné obce v okruhu 10km od Boš. doliny 9m³/cena za vývoz 60.-€,/

Obec Trenč. Bohuslavice – objem fekálu 11m³/ cena za vývoz v Bošáci 68.-€, Zabudišová 91.-€, kontakt: 032/7782233

Trenčianske vodárne a kanalizácie – objem fekálu 10m³/ cena za vývoz 60.-€, kontakt: 032/6572809

Mozola Igor, Nové Mesto n/V – objem fekálu 12m³/ cena za vývoz 70.-€, kontakt: 0905528676