Urbárska obec

Predseda:   Mgr. Stanislav Paučin    Bošáca č.15tel.č.: 0915 111 714
Tajomník:Ján BundaBošáca č.674 – – –
Pokladník:Marián UríkBošáca č.66tel.č.: 0904 227 049

Členovia výboru:

Stanislav Ondrášek    Bošáca č.187
Daniel Bradáč Bošáca č.49
Pavol VavroBošáca č.39
Ján KravárikZemianske Podhradie č.223

Dozorná rada:

Predseda:   Ing. Gabriela Baginová  Bošáca č. 7
Členovia dozornej rady: Mgr. Daniel JuráčekBošáca č. 201
 Pavol KusendaBošáca č. 637

Stanovy:
stanovy_-_urbr

Zmluva:
zmluva_o_PS_poda_zkona_97

Zverejnené 25. januára 2021.
Bez úpravy.