Miera vytriedenosti za rok 2020

Vyvesené
04. mar 2021
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bošáca za kalendárny rok 2020.