Miera vytriedenosti za rok 2020

Zverejnené
4. marca 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. marca 2021
Kategória
Nezaradené

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bošáca za kalendárny rok 2020.