Miera vytriedenosti za rok 2020

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov v obci Bošáca za kalendárny rok 2020.