OZNAM: TVK – odpočet vodomerov

Vážení občania,

Spoločnosť Trenčianske vodárne a kanalizácie oznamuje občanom, že v dňoch 14.1.2021 – 20.1.2021 budú pracovníci spoločnosti TVK realizovať odpočty vodomerov v našej obci v mimoriadnom režime.

Odpis vodomerov bude v obci Bošáca prebiehať nasledovne:
14.1.2021 – časť obce Zabudišová
15.1.2021 – Malá Strana
18.1.2021 – Šimarovce
19.1.2021 – Hrubá srana po KD
20.1.2021 – od KD po ZŠ

Z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky a v záujme ochrany verejného zdravia obyvateľstva v našej obci pracovníci TVK budú realizovať odpočet len u voľne prístupných vodomerov.

TVK preto žiada občanov, aby pred uvedeným termínom odstránili všetky predmety z poklopov vodomerných šácht ako aj predmety z vnútorných priestorov šácht, ktoré slúžia k zatepleniu šachty, vyčerpali vodu zo šachty pokiaľ je šachta zaplavená a v dňoch realizácie odpočtov umožnili odčítačovi bezpečný voľný prístup k vodomeru, nechali otvorené bránky a uviazali psov. Týmto umožníte pracovníkom TVK vykonať odpočet bez prítomnosti odberateľa a tým predídete priamemu kontaktu s odčítačom.

Na odberných miestach, kde vodomer nebude sprístupnený k vykonaniu odpočtu, odčítač zanechá odpočtový lístok, na ktorom budú uvedené telefónne čísla a e-mail adresy, kde bude možné nahlásiť stav vodomeru.

Stav vodomeru môžete nahlásiť:

  • e-mailom na adresu: tvkas@tvkas.sk
  • telefonicky na tel.č.: 0850 850 109, 0903 436 723; v pracovných dňoch od 7:00 do 15:00 hod.

Odberatelia, ktorí stav vodomeru nenahlásia v termíne do 22.1.2021, bude spotreba vody určená na základe priemernej spotreby za predchádzajúce obdobia.

Tieto opatrenia boli prijaté s cieľom znižovania priameho kontaktu odberateľov s pracovníkmi vykonávajúcimi odpočet a v záujme minimalizácie rizika šírenia koronavírusového ochorenia COVID-19.

Za pochopenie a spoluprácu vám ďakujeme.