Nariadenie RUVZ platné od 20.8.2020

Vyvesené
07. sep 2020
Upravené
Bez úpravy.
Kategória

Obec Bošáca zverejňuje rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne /verejnú vyhlášku/, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vzhľadom k tomu, že náš okres je identifikovaný ako „rizikový“ žiadame Vás o prísne dodržiavanie odporúčaní a príkazov uvedených v tejto Verejnej vyhláške platnej od 20.8.2020.

RÚVZ-Verejnávyháška-_COVID_19-_doplnenie