Úradná tabuľa

Oficiálna elektronická úradná tabuľa obce Bošáca.

Aktuálne vyvesené

Aktuálne nie sú vyvesené žiadne príspevky.

Zvesené

Verejná vyhláška o prerokovaní návrhu Zadania ÚPN-O Bošáca

Obec Bošáca, obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie obce, Vám týmto oznamuje začatie prerokovania návrhu Zadania Územného plánu obce  (ÚPN-O) Bošáca. Návrh zadania je od 17.12.2020 do 18.01.2021 vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade Bošáca,  denne v pracovných hodinách a na internetovej stránke www.bosaca.sk, na OÚ Trenčín, Odb. výstavby a bytovej politiky, Odd. ÚP, na OÚ Nové Mesto nad Váhom, Odb.… Čítať viac

Zverejnené 17.12.2020 - 25.7.2021

ROZSAH HODNOTENIA UPN-O Bošáca

ROZSAH HODNOTENIA  UPN-O Bošáca určený podľa § 8 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP (ďalej len ,,zákon o posudzovaní“) pre hodnotenie strategického dokumentu ,,Územný plán obce Bošáca“.  Rozsah_hodnotenia_UPN-O

Zverejnené 7.9.2020

Nariadenie RUVZ platné od 20.8.2020

Obec Bošáca zverejňuje rozhodnutie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Trenčíne /verejnú vyhlášku/, ktorou sa oznamuje vydanie rozhodnutia o nariadení opatrenia na predchádzanie vzniku a šíreniu prenosných ochorení. Vzhľadom k tomu, že náš okres je identifikovaný ako „rizikový“ žiadame Vás o prísne dodržiavanie odporúčaní a príkazov uvedených v tejto Verejnej vyhláške platnej od 20.8.2020. RÚVZ-Verejnávyháška-_COVID_19-_doplnenie

Zverejnené 7.9.2020

Čerpanie dovolenky OcÚ Bošáca

Milí spoluobčania, oznamujeme Vám, že v pondelok 14. septembra 2020 bude Obecný úrad Bošáca z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. Ďakujeme za pochopenie.

Zverejnené 7.9.2020

Registrácia na remeselný jarmok – 16.8.2020

V nedeľu dňa 16.augusta 2020 plánujeme organizovať remeselný jarmok v rámci obmedzeného programu počas tradičných Bošáckych hodov. Prosíme všetkých remeselníkov, ktorí majú záujem byť súčasťou nášho remeselného jarmoku, aby vyplnili registračný formulár. V prípade zhoršenia situácie s Covid -19 a sprísnenia podmienok sa akcia neuskutoční. Ďakujeme za spoluprácu. Registračný link pre prihlásenie

Zverejnené 16.8.2020

Oznam 1

V zmysle nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky chceme upozorniť vodičov kamiónov a nákladnej dopravy, ktorí sa vracajú zo zahraničia a následne cestujú späť do zahraničia, že karanténa sa na nich nevzťahuje z titulu ich práce, aby nebolo ohrozené zásobovanie.Dôrazne však upozorňujeme, že počas pobytu na Slovensku, teda medzi jednotlivými pracovnými cestami, pre nich platia tie isté pravidlá… Čítať viac

Zverejnené 5.8.2020

Upozornenie pre vodičov kamiónov a nákladnej dopravy

V zmysle nariadenia hlavného hygienika Slovenskej republiky chceme upozorniť vodičov kamiónov a nákladnej dopravy, ktorí sa vracajú zo zahraničia a následne cestujú späť do zahraničia, že karanténa sa na nich nevzťahuje z titulu ich práce, aby nebolo ohrozené zásobovanie.Dôrazne však upozorňujeme, že počas pobytu na Slovensku, teda medzi jednotlivými pracovnými cestami, pre nich platia tie isté pravidlá… Čítať viac

Zverejnené 3.4.2020

Seniori, pozor!

V súvislosti s hrozbou šírenia nového koronavírusu COVID – 19 Vás Ministerstvo vnútra SR Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra upozorňuje, že na území Slovenska boli zaznamenané nové prípady podvodov na senioroch. Neznáme osoby kontaktujú telefonicky, ale aj osobne seniorov s požiadavkou zmerania teploty, ponuky pochybných farmakologických prípravkov a podobne, čím chcú zneužiť súčasnú situáciu vo svoj prospech. Upozorňujeme… Čítať viac

Zverejnené 30.3.2020

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Zabudišová

Hasičská zbrojnica na Zabudišovej získala nový vzhľad vďaka rekonštrukcii. Obec Bošáca získala na tento projekt dotáciu 20 520,- eur v zmysle zmluvy o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR. Veľké poďakovanie patrí hasičom ako aj im kamarátom a podporovateľom za množstvo práce, ktoré na hasičskej zbrojnici odviedli. Ďakujeme MV SR za… Čítať viac

Zverejnené 19.12.2019

Povinnosť čipovať psov

MAJITELIA PSÍKOV, podľa zákona 39/2007 Z.z.o veterinárnej starostlivosti musia byť všetci psíkovia do 31. októbra 2019 začipovaní! ŠTENIATKA, musia byť začipované pri dovŕšení 12 týždňa veku. Ak však chce majiteľ šteniatka predať alebo darovať mladšie ako 3 mesiace, je povinnosťou pôvodného majiteľa šteniatka dať do novej rodiny UŽ ZAČIPOVANÉ! Začipovať psa si môže dať majiteľ u svojho veterinárne lekára,… Čítať viac

Zverejnené 30.9.2019

Výzva pre majiteľov motorových vozidiel

Starosta obce Bošáca a poslanci Obecného zastupiteľstva obce Bošáca vyzývajú a zároveň žiadajú občanov – vlastníkov automobilov, aby neparkovali svoje autá na chodníkoch, na ceste a verejných priestranstvách v obci Bošáca. Zaparkované autá predovšetkým nemôžu obmedzovať a ohrozovať chodcov, rodičov s kočíkmi a deťmi a seniorov. Musia autá obchádzať a vchádzať do vozovky, čím sa vystavujú… Čítať viac

Zverejnené 1.7.2019